Newsroom Work with Us Contact Us

May, 28, 2012

Teleperformance Sosyal Medya Çözümü e-PERFORMANCE ile müþteri iliþkilerini farklý kanallarda tek bir noktadan yönetiyor

Teleperformance Pazarlama Bölüm Başkanı Vasques, sosyal medya müşteri deneyiminde güçlü bir performans sergileyen e-PERFORMANCE ile müşteri hizmetlerinin tüm kanallarına hakim etkin bir sosyal medya çözümü sunmayı hedefliyor.

Read more


March, 02, 2012

Frost & Sullivan’dan Teleperformance’a son üç yýlda tam 11 ödül!

Büyüme, inovasyon ve liderlik alanlarında şirketlere danışmanlık hizmeti veren Frost & Sullivan, Teleperformance’a üç yılda 11 ödül verdiklerini açıkladı.

Read more


February, 23, 2012

Teleperformancedan bir atama daha!

Sinem Aksay Sabah, dünyanın lider çağrı merkezi servis sağlayıcısı Teleperformance’ın yeni Stratejik Müşteriler Satış Yöneticisi oldu.

Read more


February, 21, 2012

Teleperformancea yeni Ýnsan Kaynaklarý Müdürü

Dünyanın lider çağrı merkezi servis sağlayıcısı Teleperformance, alanında uzmanlığına güvendiği Sezin Aytaç Ninic’i İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve atadı.

Read more


February, 14, 2012

Teleperformance, Magic Quadrant Uluslararasý Müþteri Yönetimi Çaðrý Merkezi BPO Hizmetleri’nde lider seçildi

Teleperformance, 19 Aralık 2011’de TJ Singh ve Johan Jacobs’ın yayınladığı 2011 Magic Quadrant Uluslararası Müşteri Yönetimi Çağrı Merkezi BPO Hizmetleri raporunda Gartner tarafından lider seçildiğini duyurdu.

Read more


January, 06, 2012

Teleperformance Vanlý çocuklar için iþ baþýnda!

Teleperformance, Van’da gerçekleşen deprem sonrası kolları sıvadı. “Mutluluk Çocuk Oyuncağı” ismi verilen proje ile şirket çalışanları bölgedeki çocuklara çeşitli kırtasiye malzemeleri ve oyuncakların iletilmesini sağladı

Read more


December, 19, 2011

Teleperformancea yeni Bilgi Güvenlik Direktörü

Teleperformance yetkisiz erişim, kullanım, ifşa, inceleme, araştırma ve kayıt alanlarında uzmanlığına güvendiği Seval Demir’i Bilgi Güvenlik Direktörü olarak atadı.

Read more


December, 13, 2011

Teleperformance çalýþanlarý Sosyal Sorumluluk projelerine katýlýyor, hayatý paylaþýyor

Daha fazla sosyal etkinlikte bulunarak hayata birlikte katılmak isteyen Teleperformance çalışanları bir araya gelerek, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerine katılıyor.

Read more


December, 08, 2011

Teleperformance çalýþanlarý Bir Kütüphane Edin, Çocuklar için Yer Ayýr dedi!

Read more


December, 08, 2011

Bilgisayar uzmanýndan bir mutfak romaný

Read more


November, 30, 2011

Teleperformance çalýþanlarý omurilik felçlileri için plastik kapak topluyor

Read more


November, 25, 2011

Teleperformance’a Fransa’dan birincilik ödülü!

Read more


October, 24, 2011

Teleperformance, zorlu EMEA pazarýnýn 1 numaralý þirketi olarak belirlendi

Son yapılan dış kaynaklı çağrı merkezi pazar analizlerini dikkate alan Frost&Sullivan, Teleperformance’a 2011 EMEA Frost&Sullivan Yılın Şirketi Ödülü’nü verdi

Read more


October, 17, 2011

Teleperformance çalýþanlarý “Citizen of the Planet” programý ile gezegenin ekolojik dengelerine sahip çýkýyor

Teleperformance’ın dünya çapında yönettiği “Premisses” adlı programı kapsamında “Citizen of the Planet” adıyla yapılandırılan kurum içi bir sosyal sorumluluk projesi bulunuyor.

Read more


September, 08, 2011

Teleperformance Üniversitesi, ilk Türk mezununu verdi

Read more


July, 26, 2011

Pelin Ülger Teleperformance Üniversitesinden Mezun Oldu!

Teleperformance Üniversitesi geleceğin yöneticilerini içinden yetiştiriyor. Meksika’da gerçekleştirilen uluslararası eğitim programına Türkiye’den katılan ilk kişi olan Pelin Ülger diplomasını aldı

Read more


July, 05, 2011

Teleperformance ve GrouponÞehir Fýrsatý ortaklýðý ile yaþadýðýnýz þehrin nabzýný tutun!

Yaşadığınız şehirdeki etkinlikleri sunduğu promosyonlar ile indirimli fiyatlar üzerinden takip etmenizi sağlayan Groupon/Şehir Fırsatı, çağrı merkezi hizmetlerinde Teleperformance ile çalışıyor.

Read more


June, 15, 2011

Teleperformance Türkiyeye yeni iþ geliþtirme müdürü

Dinç Arslan, Teleperformance Türkiye’de iş geliştirme müdürü olarak göreve başladı

Read more


June, 01, 2011

Gamze Berker Teleperformance Türkiyenin Stratejik Müþteriler Satýþ Yöneticisi oldu

Gamze Berker satış ve müşteri yönetimi alanlarındaki uzmanlığı ile Teleperformance Türkiye’nin büyüyen ekibine güç katacak.

Read more


March, 01, 2011

Cem Atam, Teleperformance sanat yarýþmasýnda ikinci oldu

Teleperformance Türkiye ekibinden Cem Atam, ebru alanındaki başarılı çalışmalarıyla Teleperformance For Fun Festival 2010 Sanat Yarışması’nda 480 katılımcı arasından ikinci oldu

Read more


February, 14, 2011

myjobinturkey.com_açýldý

Teleperformance Türkiye, yabancı dil bilgisini gelire dönüştürmek isteyenler için çok özel bir fırsat sunuyor. myjobinturkey.com, Almanca, Hollandaca, Rusça, İngilizce ve Fransızca dillerini konuşanların başvurularını bekliyor

Read more


February, 09, 2011

Sevi Saðlam Atamasý

Teleperformance Türkiye iş geliştirme ekibine katılan Sevi Sağlam, global müşterilerden sorumlu olacak

Read more


January, 31, 2011

Teleperformance, Frost & Sullivan tarafýndan Müþteri Deðer Artýþý alanýnda 2011in en iyisi seçildi!

Read more