Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Giriş ve Amaç

Teleperformance, bir dizi entegre iş fonksiyonu, müşteri kanalı ve iletişim ortamı sağlar. Teleperformance en geniş iletişim ağına sahip çağrı merkezlerinden biridir. Operasyonları nedeniyle hava ve su emisyonunu ve atık üretimi sağladığının farkındadır. Teleperformance, organizasyonun imzaladığı ilgili mevzuat, yönetmelik ve diğer gereksinimlere uymayı taahhüt eder, ayrıca operasyonlarından kaynaklı oluşan çevresel etkileri en aza indirmek için çevresel sistemleri geliştirmek ister.

Bu politika Teleperformance’ın kurumsal Yönetim çerçevesini belirler. Çevre sorunları üzerine olan bu politika ve aşağıda yer alan niteleyici açıklamalar şirketin iş yönetim sisteminin bir parçasıdır.

“Taahhüdümüz; gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilmelerini sağlamak için, sürdürülebilir bir şekilde hareket ederek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmektir. "

COTP (Citizen of the planet), bir küresel Teleperformance kurumsal girişimi olup, Teleperformance’ın çevre dostu ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermesini amaçlar. Lokasyonlarımızın geliştirilmesi, sürdürülebilir alanlar ve kağıtsız ortamlar yaratılması bunların yanı sıra geri dönüşümün ve enerji & atmosfer gelişimlerinin teşvik edilmesi konularında bütünleşik bir çabayla gezegenimize yardım etmeyi taahhüt eder.

Ana odak noktaları, dünya genelinde karbon ayakizini küçültme, lokasyonlarımızdaki çalışma deneyimini iyileştirmek, çalışanlarımıza daha iyi bir gezegen sakini olmayı öğretmek ve sürdürülebilir operasyonlarda sektöre liderlik etmektir.

Sorumluluklar

Teleperformance COTP girişimi, Teleperformance Global Grup Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tam olarak desteklenmektedir.

 “Açıktır ki, 50 yıl içerisinde dünyanın daha iyi bir geleceğe sahip olmasını, çocuklarımızın bir geleceğe sahip olmasını istiyorsak bugünden

HAREKETE GEÇMELİYİZ!”


Daniel Julien, Yönetim Kurulu Başkanı

 • KSS komitesi bu politikanın uygulanmasını sağlamaktan ve bu politikanın amaç ve hedeflerinin karşılanması için yeterli kaynakları yaratmaktan sorumludur.
 • Ülke Yönetim Direktörleri kendi çevresel sistemlerinin pratik uygulaması ve kontrolünden sorumludur.
 • COTP Koordinatörleri çevresel datayı toplayarak aylık bazda raporlamaktan sorumludur.
 • Tüm çalışanlar kendi alanlarındaki amaç ve hedefleri karşılamaktan sorumludur.

Amaçlar

Teleperformance, çevresel ve sürdürülebilir hedeflerini karşılayabilmek için birtakım ana maddeler belirlemiştir.

 

 • Tüm Teleperformance ülkelerinde, çalışan başına ölçülen karbon ayak izini düşürmek 
 • Teleperformance lokasyonlarındaki su tüketimi ve atık üretiminin azaltılması
 • Kağıt ve katı atık ile birlikte elektrik tüketiminin de azaltılması
 • Yeşil IT ile bilgi teknolojileri ve kominikasyonun çevresel ayak izini küçültmek
 • Tüm ülkelerde seyahati azaltmak (hava ve kara yoluyla ulaşım)
 • Tüm ülkelerde çevresel hedef ve amaçları belirlenmesi ve belirli periyodlarda gözden geçirilmesi
 • Grup yönetiminin Teleperformance ülkelerinin performanslarını gözden geçirmesi

 

Bu insiyatif yönetim, çalışanlar, tedarikçiler ve müşterimizi gezegenmize yardım için bir araya getirmektedir.

 

 • Lokasyonlarımızın, “Global geri dönüşüm politikası” aracılığıyla “sürdürülebilir alan” olarak geliştirilmesi
 • Yeni binalarda LEED standartları ile uyumlu “Teleperformance Yerleşke Standartlarına” bağlı kalmanın hedeflenmesi
 • İç mekan çevresel kalite arttırımı
 • Elektrik, kağıt, su, doğalgaz ve yakıt tüketimini düşürmek için oluşturulmuş klavuz ve politikalar
 • Ortak araç yada toplu taşımanın teşvik edilmesi, iş seyahartlerinin azaltılması ( hava ve kara yoluyla ulaşım)
 • Çalışanların eğitilmesi ve çalışma ortamının yanı sıra evlerinde ve yakın çevrelerinde de yeşil harekete dahil olmalarının sağlanması
 • Çevresel yönetim sistemlerinin bilinçli bir uygulama aracılığıyla tedarikçiler ile ilişkilendirilmesi

Hedefler

Teleperformance amaçlarını yerine getirmek adına bir takım hedefler belirlemiştir.

 • Mümkün olan tüm alanlarda atık üretiminin belirlenmesi ve azaltılması için iş ortakları ile birlikte çalışılması
 • Tüm lokasyonlardaki geri dönüşüm noktaları aracılığıyla atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşüm konularına aktif destek verilmesi
 • Eğitim, geliştirilmiş izleme ve atık kollarının yönetimi aracılığıyla tüm atıkların azaltılması
 • Tüm çalışanların Teleperformance çevresel sorunları hakkında eğitilmesi
 • Yönetim ve teknolojiden yararlanarak, araç sürmek yerine video konferans sistemlerini kullanarak fosil yakıt tüketiminin azaltılması
 • Sarf malzemeleri kullanımının azaltılması için olası tedbirlerin belirlenmesi
 • Çevresel politikaları hakkında tüm müşterileri ve tedarikçilerin bilgilendirilmesi
 • Elektrik tüketiminin azaltılması
 • Karbon ayak izi ölçümü ülke ve lokasyon ve mülk sahipliği bazında değişiklik gösterebilir. Yıllık hedef: çalışan başına düşen ortalama karbon ayak izinin 0,5% ila 2,5% oranında düşürülmesi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Teleperformance yönetim, ofis hizmetleri, baskı, dağıtım ve tedarik dahil tüm operasyonlarımızda uygulanan ayrı Kurumsal Sosyal sorumluluk insiyatiflerine sahiptir.

 • Sosyal – eğitim, sosyal içerme, yenilenme, ve gönüllü çalışma ile sosyal sorunlara katılım
 • Ekonomik – iş ile ilgili konuları adresleyen konular, etik ticaret standartları, ürün değeri
 • Çevre – emisyonların ve atık kontrolünün dikkate alınması, enerji kullanımı,  ürün yaşam döngüsü ve sürdürülebilir gelişim

İzleme ve Denetim

Bu hedefler doğrultusundaki ilerleme Çeyrek değerlendirmeleri, ülke ve grup bazlı yıllık kıyaslama raporu aracılığıyla takip edilir.