Teleperformance İnsan Hakları Beyanı

Açıklama: Birleşmiş Milletler Global Sözleşmesinde imzası bulunan Teleperformance,   operasyonları ve iş aktiviteleri genelinde insan haklarına saygı duyar, destekler ve insan hakları ihlallerine suç ortaklığı etmekten kaçınır. Bağlılığımızı etik kurallarımız, eşit haklar politikamız, tedarikçi politikalarımızda ve ayrıca kurumsal değerlerlerimizdeki (Dürüstlük, Saygı, Profesyonellik, Yenilik, Bağlılık) davranışlarımızla ifade ediyoruz.   Operasyonlarımız insan haklarını güvence altına alan süreç ve prosedürler ile yönetiliyor. İnsan Haklarını desteklememizdeki gelişimi gösteren BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporlarımızı her yıl şeffaf bir iletişim kanalı ile tebliğ ediyoruz.

İnsan Hakları ve İlgili Taraflar : Teleperformance çok kanallı deneyim yönetiminde dünyanın lider firmasıdır. Misyonumuz ve değerlerimiz, ”içten dışa mutluluk” hedefimize ulaşmak için nasıl düşündüğümüz ve nasıl hareket ettiğimizi gösterir.  Bu da Teleperformance çalışanlarının, yatırımcılarımızın ve iş ortaklarımızın memnuniyeti anlamına gelir.

Çalışanlar : Çalışanlarımızın bizim en değerli varlıklarımızdır. Bu nedenle, Teleperformance tüm ulusal yasalara uyum sağlar ve insan haklarını tüm operasyonları genelinde destekler.  Taciz, ayrımcılık ya da iltimasın hiçbir şekline tolerans gösterilmez ve potansiyel ihlalleri araştıran bir şikayet mekanizması yürütür. Teleperformance, çalışanları için olası en iyi çalışma ortamını yaratmak için çaba gösterir, mesleki sağlık ve güvenlik tehlikelerini yönetmeyi amaçlayan bir Sağlık ve Güvenlik politikasına sahiptir.

Topluluklar: Teleperformance, zor durumda olan milyonlarca bebek ve çocuğun temel yaşam, sağlık, beslenme ve barınma ihtiyacının uzun süredir farkında. Ayrıca Teleperformance’ın, kurtarılmış ve güvende olan bir çocuğa sağlanacak eğlenceli bir ortam ve verilecek eğitimle her çocuğun, kendi potansiyelini keşfetmek ve topluma katkıda bulunmak için bir şans elde edeceğine dair bir anlayışı vardır. 60’dan fazla ülkenin küresel ayakizi ile birlikte, toplum içerisinde iyi bir yaşam hakkını destekleme görevimiz olduğuna inanıyoruz. “Dünya Vatandaşı” adı verilen "Citizen of The World, COTW" projemizde dünyadaki en savunmasız çocukların temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasını ve nihayi olarak kişisel potansiyellerine ulaşmalarını amaçlıyoruz.

Çok yönlü olan bu projemiz, gelişen ülkelerdeki bebek barınaklarının finansmanı ve sponsorluğu, ilaçlama ve tıbbi malzeme finansmanı, gıda sağlamanması, yoksul okullara bilgisayar bağışı, kıyafet ve oyuncak bağışı, tıbbı malzeme ve kazazede transfer finansmanı ve yerel kurumsal gönüllülerin iştirakını içermektedir. Ayrıca geçici bir küresel kriz hafifletme fonu ile  dünyadaki kazazedelere yardım sağlamaktadır.

Tedarikçiler: Teleperformance tedarikçileri, müşterilerimizin beklentileri ve sosyal sorumluluk ile uyumlu olmalı, Teleperformance’ın temel değerlerini ve işletme felsefesini yansıtmalı,  tüm satın alma işlemlerine dürüstlükten ödün vermeden destek vermelidir. Teleperformance tedarikçileri, Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesinde ve Tedarikçi politikamızda belirtilen ilkeleri kabul etmeli, benimsemeli ve desteklemelidir.

Çocuk işçi ve zorla çalıştırma: Kaynak bulma, işe alım ve seçmedeki riskleri en aza indirmek için prosedürlere sahip olan Teleperformance çocuk işçi ve zorla çalıştırmanın her çeşidini kınar.

Çalışma Saatleri ve Tüm Haklar: Teleperformance tüm çalışanlarının, yaptığı işin doğasına ve yerel yasalara uyumlu adil bir tazminat almasını sağlar. Teleperformance standartlarına göre çalışma saati  haftada 48 Saat olarak belirlenmiştir. (yerel yasalara ve duruma göre uygulanan mesailer hariç tutulmaktadır.) Teleperformance, çalışanlarının haklar paketinde ödül ve takdir, prim, sürekli gelişim, esnek vardiya ve izin gibi unsurları göz önünde bulundurur.

Sendika özgürlüğü ve toplu pazarlık: sosyal diyaloglar, kurumun farklı seviyeleriyle gerçekleştirilir. Çeşitli ülkelerde kültere göre değişken formlar, uygulamalar ve uygulanabilir yönetmelikler bulunabilir. Operasyonlarımız ve uygulanabilir departmanlar genelindeki tüm çalışanlarımız toplu pazarlık hakkına sahiptir.  Tüm çalışanlarımız herhangi bir engel, misilleme ya da ayrımcılık ile karşılaşmadan özgürce sendikalara üye olabilir ya da iş birliği yapabilir.  Çalışanların yasal olarak tanınmış sendikalar tarafından temsil edilmesi durumunda, kendilerinin özgürce seçeceği temsilciler ile yapıcı diyaloglar kurmayı  taahhüt ediyoruz.