Embracing CX in the Metaverse - Executive Brief

Embracing CX in the Metaverse - Executive Brief

Björn Olofsson - 03.29.2023

Metaverse spås att bara inom några år, bli en av de största plattformarna för handel globalt. Den virtuella världen bjuder däremot på svårförutsägbara utmaningar för aktörer som vill lyckas skapa positiva kundupplevelser i denna kontext. Aktörer måste exempelvis hitta nya sätt att lära känna sina målgrupper utan att framstå som påträngande. Vidare måste även aktörerna kunna säkerställa att kundernas digitala profiler (eller identiteter) matchar deras verkliga "jag". Att kunna överblicka kundidentiteter samtidigt som datasäkerhet garanteras, kommer således vara en stor utmaning för aktörer i Metaverse.

Kunderna skall med fördel kunna välja vilka upplevelser de vill vara en del utav

Aktörer i Metaverse bör ge sina kunder större kontroll över sina egna upplevelser i den virtuella världen. Kunderna ska med fördel kunna välja vilka upplevelser de vill vara en del utav, och aktörerna bör därmed göra det enkelt för kunderna att på ett interaktivt sätt kunna manövrera bland de upplevelser som finns i Metaverse. 

Vidare måste aktörer som vill verka inom Metaverse hitta sätt att kunna skydda sina kunder, sina anställda, såväl som sitt varumärke och egen data. Detta kan säkerställas genom Web 3.0-koncept och i Metaverse skulle dessa kunna utgöras av Blockchain-identifikation, kryptovalutor och DAOs (Decentralized Autonomus Oganizations).

Metaverse innebär också en rad olika fördelar för aktörer som väljer att ge sig in i den virtuella världen. Bland annat ges aktörerna möjlighet att skapa nya vägar för att generera intäkter. De kan också utöka och förbättra sin digitala närvaro samtidigt som – om de spelar sina kort rätt – kan nå ut till helt nya målgrupper. Dess flexibla natur gör Metaverse till en perfekt plattform för varumärken och företag att ständigt utveckla och modifiera sina virtuella kundupplevelser, både utifrån egen data såväl som kundernas egna feedback.

Värdet som Metaverse tillför

Slutligen kommer därmed aktörer med hjälp av Metaverse ges bättre möjligheter än någonsin att nå fram till sin målgrupp och påverka hur människor uppfattar samt känner kring deras varumärke. Genom att investera tid, pengar och kompetens kring att skapa positiva kundupplevelser såväl som en tydlig varumärkesidentitet i Metaverse, kan företag bygga värde både på kort och lång sikt. Detta eftersom positiva kundupplevelser ökar chansen för att kunderna identifierar sig med och blir lojala gentemot företaget och varumärket.

Ta del av hela rapporten här