En marknadsförares reflektioner - Teleperformance!
Leadership

En marknadsförares reflektioner - Teleperformance!

Jenny Videsparv - 05.29.2023

En personlig reflektion:

Att ha haft möjligheten att arbeta inom olika branscher som bland annat inom telekom, media och konsultbranschen med fokus på CX, har gett mig en bred erfarenhet och en djup förståelse för olika kundorienterade miljöer, oavsett om det handlar om B2C eller B2B. Genom alla mina roller har en sak varit konstant - kundens behov har alltid varit i fokus. Och det är ju precis så det skall vara. Jag har lärt mig att balansera (och framförallt tycka om) att vara både strategisk och operativ, att kunna nörda ner mig i detaljer samtidigt som jag behåller helhetsperspektivet. Det har inte bara gjort mig till en bättre marknadsförare och kravställare men också kollega.

Att ha jobbat inom sälj och marknad på olika nivåer och inom olika företag, införlivade mig med en känsla av att mina fokusområden i varje ny tjänst varit unik, åtminstone så trodde jag detta under en lång tid. Men när jag reflekterar över mina roller, bland annat kring den jag har idag, inser jag att oavsett vilken titel jag bär - säljare, team leader, partneransvarig, marknadschef, marknadsdirektör - handlar det om att skapa solida samarbeten cross-function och engagera hela organisationen i företagets resa. Det handlar om att positionera varumärket på rätt sätt utåt tillsammans med sina kollegor med fokus på just kunden. 

Visst, arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag. Ena dagen kan jag analysera tung data och nästa dag kan jag vara på en branschkonferens, som till exempel #Kontaktadagen2023, och glädjas åt att få äta våra snyggt logofierade Teleperformance-mazariner. Det är just den variationen i mitt arbete som jag älskar och är tacksam för. Det handlar ju självklart inte bara om data och mazariner. Men… att få kunna arbeta både högt och lågt ger mig möjligheten att ständigt utvecklas och lära mig av varje uppgift och situation jag ställs inför.

Genom att specifikt reflektera över mina tidigare roller har jag insett att själva rollerna kanske inte har förändrats så mycket över åren ändå. Men genom att lära mig allt eftersom, utveckla mina kunskaper och erfarenheter, har jag varit med och bidragit till förändringen i mina roller - förändringen i hur jag tar mig an mina arbetsuppgifter. Varje företag och varje ny tjänst har gett mig värdefulla erfarenheter - lärdomar från motgångar, misstag jag har gjort och framgångar jag har uppnått. Det är dessa erfarenheter som har format mig och gjort mig till den jag är idag - både på jobbet och till viss del privat.

Jag vet inte om jag vill påstå att vi sällan pratar om hur erfarenheter från olika branscher kan berika oss och få oss att tänka utanför boxen, men jag vill hävda att vi ändå inte gör det tillräckligt. Och ännu mer sällan erkänner vi den ovärderliga roll som tiden spelar i vår personliga och professionella utveckling. För varje gång jag tar på mig min yrkeshatt blir jag något visare och något mer erfaren. Vilket är sant för precis alla! Tiden har varit min trogna lärare och har hjälpt mig att bli smartare och mer ödmjuk i mitt tillvägagångssätt.

Tiden har också kommit att introducera samhället för nya disruptiva innovationer som vår VD @BjörnOlofsson pratade om på scen på #kontaktadagen2023. Vi kan inte sluta prata om ChatGPT och AI, även om få vet vad dessa fenomen verkligen innebär. Samma gäller Metaverse trots att det är ett ordentligt buzzword. Så vad gör tiden med min karriär och min utveckling när jag skall behöva möta dessa innovationer i vardagen? Jag vill och jag väljer att tro, att fenomen som AI aldrig kommer kunna göra allt och när samhället så länge skrikit efter experter inom vissa sakområden, så tror jag att kravet på oss generalister kommer att öka. Säkerligen kommer många jobb inom marknad ses över till följd av fortsatt disruptiva innovationer, men människan (dvs. vi som ger kraft till generalist-begreppet) kommer aldrig helt kunna ersättas.

Det krävs en kombination av erfarenhet, kreativitet och mänsklig insikt för att kunna utforma och genomföra framgångsrika marknadsstrategier. AI kan exempelvis vara ett värdefullt verktyg för att automatisera vissa uppgifter och generera insikter från data, men det kan ännu inte ersätta den mänskliga förmågan att tolka och använda denna information på ett strategiskt sätt. Länge har jag sagt, eftersom jag oftast jobbat i mindre team, att vi bör automatisera det vi kan för att kunna bringa mer mening i vårt dagliga arbete. Mening enligt mig, och det värde som marknadsansvariga skall medföra, är starkt kopplad till att skapa och underhålla relationer, både internt och externt. Det handlar om att kunna kommunicera effektivt, påverka beslutsfattare och bygga varumärke. 

Dessa sociala och mellanmänskliga färdigheter är svåra att replikera med hjälp av AI. Sist men inte minst är vårt (marknadsgeneralisternas) arbete ofta multidimensionellt och involverar att sammanföra olika perspektiv och expertområden. Det handlar om att kunna se helheten och samarbeta med andra funktioner inom organisationen för att skapa en samstämmig och kundcentrerad upplevelse. AI kan erbjuda data och insikter inom specifika områden, men saknar ofta den tvärfunktionella förståelsen och förmågan att hantera komplexa organisatoriska dynamiker. 

Detta är då min uppfattning om var vi är inom AI-området idag.

Så när jag tänker tillbaka på #Kontaktadagen2023, som jag deltog i tillsammans med mina kollegor, inser jag att det var en dag av balans mellan det höga och det låga. En balans i att leva i nuet men ändå tänka på framtiden. Det handlade om att hälsa på bekanta ansikten och möta härliga kollegor från branschen. Och självklart, det handlade även om att se till att alla fick njuta av en mazarin från #baldersbröd till kaffet!

Tack för att ni tittade in!