En personlig reflektion om ”Human Touch” i framtiden!

En personlig reflektion om ”Human Touch” i framtiden!

Fredrik Sjörén - 06.12.2023

En personlig reflektion om ”human touch” i framtiden

Bokstavligen talat har jag reflekterat kring och skrivit om ”Human Touch”, dvs. mänsklig beröring - att ha fysisk kontakt med andra människor. I den här texten reflekterar jag kring och diskuterar hur tekniska framsteg inom virtual reality, augmented reality, robotik och telepresence kan användas för att simulera eller skapa en känsla av mänsklig beröring, även vid situationer som är remote eller helt virtuella. Trots att tekniken kan erbjuda en viss grad av taktil simulering, är det viktigt att vi inte glömmer bort de etiska och sociala aspekterna kring detta ämne. Vi måste vara medvetna om respekt, samtycke och integritet för att säkerställa att dessa teknologier används på ett ansvarsfullt sätt vilket jag också tar upp i den här artikeln.

Som ni förstår är den framtida möjligheten till ”human touch” ett fascinerande ämne. Även om ingen med absolut säkerhet kan förutse framtiden kan vi spekulera kring möjliga utvecklingar baserat på dagens trender och framväxande högteknologiska lösningar.

I en värld som blir alltmer präglad av högteknologi, som artificiell intelligens och automatisering, är det lätt att glömma bort den unika och ovärderliga aspekten av mänsklig interaktion - high (human) touch. Trots att teknologiska framsteg förutspås ersätta människor inom olika områden med 90%, är de kvarvarande 10% som endast människor kan erbjuda av oerhörd vikt för att skapa meningsfulla och autentiska upplevelser. I denna spännande framtid kan vi därför se fram emot möjligheter där högteknologiska lösningar som virtual reality (VR), augmented reality (AR), robotik och avancerade sensorer samverkar med high touch för att förbättra våra interaktioner och upplevelser.

Inom VR och AR pågår en kontinuerlig utveckling av teknikerna för att erbjuda ännu mer engagerande och realistiska upplevelser. Genom att simulera olika taktila upplevelser kan vi förstärka vår känsla av mänsklig beröring i virtuella miljöer. Till exempel har haptiska feedback-enheter som handskar eller dräkter redan möjligheten att ge användarna en känsla av texturer, tryck och till och med temperaturförändringar i virtuella världar. Men utvecklingen stannar inte där. 

Forskning och innovation inom området öppnar upp för ännu mer avancerade teknologier som kan erbjuda ännu mer realistiska och autentiska taktila upplevelser.

Forskning och innovation inom området öppnar upp för ännu mer avancerade teknologier som kan erbjuda ännu mer realistiska och autentiska taktila upplevelser. Inom robotik och prostetik arbetar forskare för att skapa robotiska system och proteser med mer naturliga och smidiga rörelser. Genom att integrera avancerade sensorer och aktuatorer kan dessa teknologier ge användare en realistisk känsla av beröring när de interagerar med den fysiska världen. Det innebär att användare av robotiska system eller proteser kan uppleva texturer, tryck och andra taktila upplevelser på ett mer autentiskt sätt. Denna typ av teknologi har potentialen att förbättra livskvaliteten för människor med olika typer av funktionsnedsättningar genom att återskapa en meningsfull känsla av mänsklig beröring och interaktion.

Utvecklingen av telepresence-teknologier öppnar upp för spännande möjligheter att interagera på distans på ett mer taktilt sätt. Genom att använda fjärrkontrollerade enheter och robotavatarer kan människor ge och ta emot beröring även när de är långt ifrån varandra. Dessa teknologier skapar en upplevelse av närhet även i fjärrinteraktion, vilket kan vara särskilt värdefullt för att minska känslan av avstånd och främja en känsla av samhörighet i olika situationer.

Samtidigt som vi omfamnar de spännande möjligheterna med high tech och high touch är det viktigt att vara medveten om de etiska och sociala aspekterna. Användningen av denna teknologi måste ske på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för personliga gränser och integritet. Diskussioner om samtycke, integritetsskydd och den potentiella påverkan på mänskliga relationer blir alltmer viktiga när vi utforskar och implementerar dessa framväxande teknologier. Denna framtid med high tech och high (human) touch kräver samarbete och innovation. Det är genom att kombinera de bästa aspekterna av avancerad teknologi med de unika förmågorna hos mänsklig interaktion som vi kan skapa meningsfulla, autentiska och minnesvärda upplevelser för våra kunder och partners.

Kort och gott, efter en vecka på Teleperformance, uppmanar jag därför oss alla till att fortsätta att utforska och omfamna den spännande resan där high tech och high (human) touch smälter samman för att forma en framtid där det bästa av både teknik och mänsklighet finns till hands. Om ni vill diskutera ämnet vidare finns jag alltid tillgänglig för en kaffe eller snabbt samtal över Teams.

Kontakta mig här