Har du hørt påstanden om at kundeservice er et av selskapets viktigste ansikter ut mot kunden? Det er en grunn til at dette høres i mange sammenhenger når man snakker om kundeservice og viktigheten av å holde høy kvalitet; det stemmer. Å sørge for at kundene blir godt møtt når de kontakter selskapet er svært viktig og i mange tilfeller avgjørende for deres holdning til selskapet. Dette gjelder for selskap i alle størrelser og bransjer, og ved alle ulike typer av saker. Å satse på kundeservice med høy kvalitet er ofte en av de viktigste investeringene i selskapet, enkelt og greit. I denne teksten vil vi hos Teleperformance Nordic snakke om nettopp dette. Vi vil gå inn på ulike måter å sikre høy kvalitet i en kundeservice. Vi vil også fortelle om den økende trenden med å outsourche kundeservice til profesjonelle firmaer – og de store fordelene dette kan bidra med for selskapet.

Vill du komme i kontakt med oss direkte? Fyll ut vårt kontaktskjema!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

 

Teleperformance i Norge 

Nå til det viktigste. I denne teksten har vi hos Teleperformance Nordic samlet noen av de viktigste komponentene i kundeservice av høy kvalitet. Vi presenterer disse ulike aspektene uten inberett rekkefølge. Alle punktene er høyest viktige for at en kundeservice skal oppfattes som høykvalitativ av kundene. Som vi har vært innom tidligere, er dette tilnærmingen - eller denne sjekklisten for kundeserviceegenskaper om du vil - uavhengig av hvilket selskap eller hvilken organisasjon det dreier seg om. Kundene vil og forventer å bli godt mottatt uansett hvilket selskap det dreier seg om, dens størrelse og bransje.

Vi håper du finner teksten interessant og punktene nyttige. Hvis du lykkes i å implementere disse i din kundeservice, vil kvaliteten økes og dette vil utvilsomt bli verdsatt av dine kunder.

Hvis du har noen spørsmål eller betenkeligheter som ikke besvares, er du velkommen til å kontakte oss hos Teleperformance Nordic. Den enkleste måten å nå oss på er å fylle ut vårt kontaktskjema, så vi vil komme tilbake til deg så snart vi kan!

Serviceorienterte ansatte

Alle voksne mennesker har opplevd å ha kontakt med selskaper i ulike saker. Dette kan være alt fra banktjenester til reklamasjon av en vare eller generelle spørsmål om produkter eller fakturaer. De fleste mennesker har sannsynligvis både positive og negative erfaringer med dette. Dårlig service eller kundeservice av høy kvalitet. Veldig ofte avgjør vårt inntrykk av selskapet eller organisasjonen i spørsmålet hvordan selve bemøtelsen er. Det er altså ikke nødvendigvis om saken vår løses raskt og i tråd med hvordan vi vil ha det, som avgjør. Minst like viktig er det å føle at personen jeg snakker, sender e-post eller chatter med respekterer meg og saken min.

Det ville ikke være riktig å peke på hva som utgjør en kundeservice av høy kvalitet uten først å nevne serviceatittude. Et populært uttrykk som fortjener nettopp den opplyftede posisjonen det får i tjenestesammenheng. Det er nemlig en av de absolutt viktigste egenskapene en kundestøtte kan ha. Hvis du har bestemt deg for å bygge en kundeservice av høy kvalitet: Sørg for å satse på servicen! Det kan være en uvurderlig investering i kundestøtten – og for den sakens skyld i hele virksomheten – å la personalet bli utdannet på servicområdet.

Tilpasset kundekontakt basert på situasjoner og personer

Mennesker har svært ulike kommunikasjonsbehov. Dette blir aldri så tydelig som for kundeservicepersonale. Det finnes flere ulike og nyttige modeller for å forstå og håndtere ulike typer kunder. For noen personer er det viktigste å ha kontroll over situasjonen i alle situasjoner. Når regninger er sendt og når de skal betales, når neste levering går ut og hvordan man avslutter abonnementet. For andre mennesker kan bekvemmelighet være den viktigste indikatoren på høy kvalitet i kundeservice. Klare vilkår og enkelhet i levering, betaling og kontakt med selskapet.

En av de aller viktigste egenskapene hos en høykvalitets kundeservice er tilpasningsevne. Kundeservicemedarbeiderne må raskt kunne danne seg et inntrykk av hva kunden trenger og hvordan dette kan tilbys i kontakten. Det er viktig å forstå at evnen til å tilpasse kommunikasjonen til situasjoner og personer ikke betyr å gi kunden det han eller hun vil i alle situasjoner. Snarere handler det om å gjøre personen i den andre enden oppmerksom på at medarbeiderne og selskapet gjør alt de kan for å hjelpe. For å bygge en høykvalitets kundeservice er dette en uunngåelig nøkkel til suksess. Sørg derfor for at alle medarbeidere får opplæring og videreutvikling i individuelt tilpasset kundebehandling.

Klare vilkår

Til slutt og langt fra minst: For å garanter høy kvalitet i kundeservice, er klare vilkår en punkt som fortjener å nevnes for seg selv. Vi snakket ovenfor om hvordan ulike kundetyper kan se ulike egenskaper hos en kundestøtte som viktigst. En felles nevner for alle kunder - og dermed en sentral del av å vurdere at kundeservice holder høy kvalitet - er å gi solklare opplysninger om kostnader, bestilling, levering, fakturaer, abonnementer eller hva det nå kan handle om. Uten dette risikerer kundeservice, og selskapet, å gå fra å bli oppfattet som høykvalitativt til rett motsats.

Stort ansvar ligger selvfølgelig på selskapet i denne punktet. For at kundeservice skal holde høy kvalitet og levere klare vilkår til kundene, må de selv gis klare retningslinjer. Det er også viktig at ansatte enkelt kan søke svar hos overordnede på selskapet hvis de selv ikke vet hva som gjelder i en spesifikk kundekontakt.

 

Kundeservice av høy kvalitet, med Telperformance Nordic

 

Flere og flere selskaper velger å outsourse sin kundeservice for å sikre høy kvalitet og få tid til annet. Mange vender seg til oss på Teleperformance Nordic for å få hjelp med akkurat dette. Vi er et av Nordens største og mest pålitelige selskap på området. Hver dag jobber våre profesjonelle kundeservice-ansatte med kunder av svært varierende type. Vi tilbyr våre tjenester til selskaper i alle bransjer og størrelser, og til organisasjoner med varierende behov.

Vi er der behovet for høy kvalitet kundeservice finnes, helt enkelt!

Ønsker du å komme i kontakt med Teleperformance Nordic allerede i dag?

Fyll ut vårt kontaktskjema!

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

 

Teleperformance i Norge som partner och sponsor av KSIndeks 

Teleperformance Norge er også Partner och Sponsor av  KSIndeks, Indeks for
kundeservice, som er bransjens viktigste kundeservicemåling.

Med innsikt fra KSIndeks kan du forbedre din kundeservice til neste nivå. Gjennom vårt sponsorskap kan kundeserviceundersøkelsen fortsette samt att Norges beste kundeservice kan kåres på Kundeservicedagene i Oslo, i regi av Tekna, hvert år.

Les mer om KSIndeks