Teleperformance er en stor global aktør innenfor offshoring. Våre tjenester blir brukt av organisasjoner av ulike størrelser og bransjer fra alle verdens hjørner. Hvis du søker etter høykvalitets offshore-tjenester, har du med andre ord kommet helt riktig!


Fyll ut vårt kontakt skjema for å bestille et kostnads- og forpliktelsesfritt møte!

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

 

Om Offshoring

Utviklingen av løsninger som letter for bedrifter akselererer stadig. En av løsningene som har vokst betydelig i popularitet de siste tiårene er nettopp offshoring. I dag har dette blitt en av de mest solide og lønnsomme tjenestene for bedrifter - ikke minst for selskaper som nylig har startet sin virksomhet. Hvert år velger stadig flere store og små bedrifter over hele verden å få hjelp med offshoring for å dra nytte av virksomheten.

Men hva betyr det egentlig? Dette skal vi forklare!

Hva betyr offshoring?

Offshore betyr, i denne sammenhengen, at en bedrift plasserer en arbeidsprosess i et annet land. Årsakene til hvorfor de velger å gjøre dette kan være flere, og disse vil vi ha grunn til å komme tilbake til senere i teksten. I bunn og grunn handler det om å på en eller annen måte effektivisere virksomheten og/eller øke lønnsomheten.

Produksjon og service

Det snakkes vanligvis om to forskjellige typer offshore. Den første handler om løsninger for å plassere produksjonen i utlandet. Dette er svært vanlig fordi bedrifter kan spare mye penger på de fleste momentene knyttet til produksjonsvirksomheten.

Den andre typen offshoring er løsningen som tar sikte på å plassere tjenester i utlandet. Det er her Teleperformance kommer inn i bildet for mange bedrifter. Vi er en av verdens ledende bedrifter når det gjelder offshore kundeservice og annen type service. Våre løsninger brukes av selskaper av varierende størrelser og bransjer, og i land over hele verden.

Fyll ut vårt kontakt skjema for å lære mer om Teleperformance offshoring!

Intern eller ekstern offshoring

Noen bedrifter som satser på offshoring velger å utføre endringsarbeidet internt. Det er imidlertid langt vanligere at bedrifter ansetter eksterne selskaper som tilbyr denne typen løsninger. Dette kan nemlig lette på flere forskjellige plan.

For det første slipper det aktuelle selskapet å bruke egne ressurser på denne store endringen i selskapet. De kan i stedet bruke sin energi og sine ansatte på å utvikle sin egen virksomhet. En annen faktor som gjør ekstern offshoring så populær, er det faktum at selskapet faktisk får hjelp fra de som er best på området. Ved å overlate ansvaret til et profesjonelt offshore-selskap kan man forvente en så sømløs prosess som mulig. Dette gjelder i alle fall for de selskapene som får hjelp fra Teleperformance!

Fordeler med offshore

Vi berørte noen fordeler med offshoring i forrige avsnitt, og vil nå fortsette på samme spor. I denne teksten vil vi imidlertid gå enda dypere inn i de potensielt store gevinstene som selskaper kan oppnå ved å satse på denne typen løsning.

Hvis du har noen spørsmål om offshore for akkurat ditt selskap, er du velkommen til å kontakte oss. Fyll ut vårt kontaktskjema, så sørger vi for å gi tilbakemelding så snart som mulig!

Spar penger

Det er ingen tvil om at pengebesparelsesaspektet ved offshoring er en av de mest nevnte. Dette er helt riktig, fordi det også er en av de viktigste årsakene til at selskaper satser på slike løsninger.

Ved å plassere tjenestene sine i et land der kostnadene er betydelig lavere, reduseres utgiftene for selskapet på flere måter. Lønningene er ofte en av de mest betydningsfulle forskjellene mellom vestlige land som Sverige og land der offshore-virksomhet er vanlig - men det er ikke alt. De fleste kostnadene knyttet til virksomheten - som skatt, fordeler og ulike typer forsikringer - er vanligvis mye lavere. Det samme gjelder kostnader for lokaler, kontormøbler, elektronikk, kontormateriell og andre relevante "ting" for virksomheten.

Tilby best mulig service

Til syvende og sist handler service om å tilby kundene best mulig hjelp. Vi har nevnt dette tidligere, men det fortjener uten tvil å bli påpekt igjen. Ved å ansette et velrenommert offshore-selskap kan selskapet stole på at kundeservicen vil være profesjonell og tilgjengelig.

Ofte kan man, takket være lavere kostnader, utvide virksomheten og for eksempel tilby service 24 timer i døgnet. Dette er spesielt vanlig for globale selskaper med offshore-virksomheter i ulike tidssoner. Å kunne tilby kundeservice hele døgnet for kunder i både Sverige, USA og New Zealand sender positive signaler til kundene. Dette bidrar ofte til at en bedrift kan skille seg ut blant konkurrentene.

La oss også understreke kvalitetsgarantien som ofte kommer med å ansette profesjonelle offshoring-selskaper. Alt personell som representerer Teleperformance rundt om i verden gjennomgår omfattende opplæring i service før de starter sin ansettelse. Dette betyr at vi kan garantere samme gode servicenivå uansett: 1) hvilken bedrift vi representerer, 2) hvor på jorden servicen skjer, og 3) hvilken enkeltmedarbeider det gjelder.

Til slutt – Om offshoring

Det er store og potensielt avgjørende gevinster å hente for bedrifter som satser på offshore. Akkurat som med alle store endringer i bedrifter, er dette imidlertid noe som bør vurderes grundig før beslutninger tas. Offshore er ofte en omfattende prosess for en bedrift, spesielt for de som satser på å gjøre arbeidet internt. Det krever nøye vurdering av fordeler og ulemper, både fra et serviceperspektiv, men ikke minst fra et økonomisk synspunkt. Gå gjennom bedriftens økonomi og regn ut hvordan løsningen vil være til fordel for dere.

Vi håper at denne teksten har gitt deg en klarere forståelse av hva offshoring innebærer. Vi håper at mer informasjon om emnet har gjort at du har kommet nærmere å ta en beslutning om hvilken vei bedriften din skal ta. Vi håper selvfølgelig også til slutt at dere - hvis dere tar beslutningen om å ansette ekstern offshore - føler dere trygge på å få hjelp fra oss i Teleperformance!

Fyll ut vårt kontaktskjema og fortell oss om servicebehovene i bedriften deres!
I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.