Teleperformance Nordic er Nordens mest etterspurte selskap innen telefonmarkedsføring. Hvert år jobber våre dyktige selgere for bedrifter og organisasjoner innen en rekke bransjer og med produkter/tjenester av varierende type.


Vil du vite hvordan din virksomhet kan dra nytte av vår kompetens inom telefonsalg? Fyll ut vårt kontaktskjema!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

 

Om telefonmarkedsføring og telefonsalg

Det sies ofte at markedsføring er en av de aller viktigste nøklene til suksess for bedrifter. Det sies at det gjelder for nesten alle organisasjoner i alle bransjer. For å nå målgruppen, sine potensielle kunder, må man vise at man eksisterer. Dette er grunnen til all form for markedsføring, og det er en grunn til at ovennevnte påstander gjentas: Fordi de stemmer.

Innsatsene kan variere i utførelse. Noen bedrifter mener at det beste de kan gjøre er å markedsføre seg på TV, siden det er der målgruppen befinner seg. Andre bedrifter satser på sosiale medier for å nå målgruppen. Et tredje alternativ er å ringe opp kunden og fortelle om hva ens bedrift tilbyr. Denne metoden har vært populær og, for mange bedrifter, svært vellykket over mange tiår. Det er også dette, telefonmarkedsføring, som denne teksten vil handle om.

"Telefonmarkedsføring" er en av de mest vanlige begrepene for denne typen arbeid i dag. Et alternativt ord, som ble brukt i større grad lenger tilbake i tid, er telefonsalg. Vi refererer likevel til samme type arbeid. Det kan være nyttig å vite.

Hvorfor telemarketing?

I en tid hvor den digitale utviklingen accelererer raskere enn noen gang, er det sikkert mange som stiller spørsmålet: "Hvorfor beskjeftige seg med markedsføring via telefonen i dagens tid?" Dette er fullt forståelig. I 2020-tallets digitale verden finnes det selvfølgelig en overflod av kanaler og muligheter for bedrifter som ikke eksisterte for bare et eller to tiår siden.

For å besvare spørsmålet, kan man velge å gå en rekke ulike veier. En viktig aspekt å nevne er at telemarketing kan være forskjellige ting. Selv telefonsalg har utviklet seg i mange retninger i takt med digitaliseringen. Telemarketing kan selvfølgelig ofte handle om salg av et produkt eller en tjeneste, men det er ikke alt. Det kan også handle om marked undersøkelser eller andre måter på hvilken en bedrift kan danne seg en klarere forståelse av sine kunder. Informasjonen som kan genereres av en vel utført marked undersøkelse kan være uvurderlig for bedriftens fremtid. Når en bedrift tar hjelp av en profesjonell firma med telemarketing, sørger firmaet for å gjøre en grundig analyse av hva bedriften trenger. Arbeidet, altså telemarketing-innsatsene, bestemmes deretter i henhold til dette. Vil man satse på målgruppe analyse, salg eller kundeservice? Eller hvorfor ikke alle tre?

Til slutt kan man konstatere at det er mange bruksområder for telemarketing også i dag, og trolig også i fremtiden. Det avhenger bare av at den utføres på en måte som passer bedriftens unike behov, og at den holder høy kvalitet.

Inngående og utgående telemarketing

Når man snakker om telemarketing, gjøres det ofte ved å referere til såkalt inngående og utgående - det vil si inngående og utgående samtaler med lignende eller like mål. Med inngående samtaler menes samtaler som kommer inn til en kundeservicemedarbeider. Det er muligheter for å selge et produkt (ofte kalt oppfølgingssalg), markedsføre bedriftens aktiviteter eller kanskje gjennomføre en målgruppeanalyse. Inngående samtaler kan også generere informasjon som er relevant for potensiell utgående telemarketing i fremtiden - for eksempel når en innringende person har vist interesse for et produkt eller en tjeneste.

Utgående telemarketing er det de fleste assosierer med uttrykket. Det dreier seg om samtaler der markedsføreren ringer direkte til kunder. Noen ganger kan samtalen skje fordi kunden har bedt om å bli kontaktet, men det kan også handle om samtaler der en målgruppeanalyse har vist at personen i spørsmålet kan være interessert i det markedsføreren har å tilby.

Telemarketing fra Teleperformance Nordic

Teleperformance er et av verdens største selskap innen telemarketing. Vår nordiske avdeling er ledende på området i Norden, og vi vokser stadig i takt med at stadig flere bedrifter velger å benytte oss. Når du kommer til oss, sørger vi for å sette sammen en veloverveid plan for hvordan vårt arbeid best kan tjene ditt selskap og imøtekomme dine behov.

Ønsker du å komme i kontakt med oss for å bestille et møte om telemarketing direkte?

Fyll ut vårt kontaktskjema, så komme vi tilbake til deg så snart som mulig!

 

Eksperter i telemarketing

Hos Teleperformance Nordic har vi jobbet med telemarketing i mange tiår. Hver dag jobber våre over 1500 medarbeidere i Norden med kunder av svært varierende størrelse, i ulike bransjer og over hele regionen. Alle som representerer vårt selskap - enten de jobber direkte med telemarketing eller med andre arbeidsoppgaver - får omfattende utdanning for å kunne garanter jevn service uansett hvem som utfører den. Vi sørger også for at enkeltpersoner innen telemarketing får omfattende opplæring om kunden og produktene de skal jobbe med. Dette går aldri på bekostning av andre ting.

Målgruppe-fokusert telemarketing

Innen all form for markedsføring er målgruppe et sentralt begrep. For å vite hvordan man skal nå frem til sine potensielle kunder, kreves det analyser av dem. Bedrifter som vender seg til oss hos Teleperformance Nordic kan regne med at vi gjør disse analysene. Før vi tar opp telefonen sørger vi for å danne oss et klart bilde av målgruppen og de enkeltpersonene vi vil nå. Vi er overbevist om at denne innstillingen har bidratt til at vi har blitt et av de største selskapene både i Norden og i verden innen telemarketing.

Telemarketing for ulike kunder

Hvilken type telemarketing passer for ditt selskap? Hos Teleperformance Nordic jobber vi både med selskap som retter seg mot forbrukere og selskap som retter seg mot andre selskap.

B2B

B2B-formen av telemarketing krever spesielle ferdigheter og et annet forhold til sammenlignet med vanlig forbrukermarkedsføring. Vi har lang erfaring med denne typen telemarketing, og vi arbeider årlig med mange bedrifter i Norden som ønsker å nå andre bedrifter med sine tjenester eller produkter.

B2C

Innen telemarketing er den vanligste formen vi på Teleperformance jobber med, samtaler til og fra forbrukere. Vårt personale jobber daglig med produkter og tjenester av ulike slag for målgrupper i alle aldre og geografiske områder i Norden.

Ta kontakt med oss for å lære mer om Teleperformance telemarketing!

Fyll ut vårt kontaktskjema og fortell oss!