Teleperformance är en stor global aktör som erbjuder AI för dataanalys. Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ AI så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Om AI för dataanalys

I den digitala samtiden är data en av de allra viktigaste tillgångarna för företag. Åtkomsten av relevanta och användbara insikter – om exempelvis kunder, branschtrender och utmaningar – är en avgörande nyckel till företagens framgång i en värld då kundernas förväntningar är högre än någonsin tidigare. Dataanalys är den process som möjliggör för just detta, och AI-teknologi har revolutionerat området under de senaste åren.

I den här texten kommer vi att fokusera på den ökande betydelsen av AI inom dataanalys – ett ämne som är ständigt närvarande för oss på Teleperformance och de tjänster som vi erbjuder. Vi kommer att tala om det snabbt föränderliga analyslandskapet, om vikten av att hänga med i utvecklingen och hur vi blivit världsledande inom fältet.

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera AI för dataanalys direkt?
Hör av dig!

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com

 

Vad innebär AI för dataanalyser?

Användningen av avancerade algoritmer och tekniker inom AI öppnar upp för helt nya möjligheter inom dataanalys av stora mängder data. När detta görs på rätt sätt, med rätt kompetens bakom ratten, kan insikterna som genereras bidra väsentligt till ökad effektivitet, bättre planering för framtida marknader och – inte minst – automatisering i verksamheter.

 

Snabb utveckling och stora möjligheter

Låt oss titta lite närmare på artificiell intelligens som forskningsområde. Detta är en gren av datavetenskap vars fokus ligger på att skapa system (och också hårdvara) som automatiserar processer som tidigare krävt en mänsklig ”hand”. Bara under 2020-talet har AI transformerat många områden, och dataanalys är ett av dem.

AI används inom dataanalys för att snabbt och effektivt bearbeta och tolka stora mängder data. En uppgift som tidigare varit både tidkrävande, kostnads- och resursineffektiv och repetitiv för de människor som utfört dem. Idag vänder sig allt fler verksamheter till externa företag med kunskap om och tillgång till avancerad AI för dataanalys. Detta för att generera insikter som hjälper dem att utveckla sin verksamhet och sina produkter/tjänster och för att stärka relationerna med sina kunder.

Varje år vänder sig ett kraftigt växande antal företag över hela världen till oss på Teleperformance för AI-driven dataanlys. Det hoppas vi att ni också vill göra!

AI för dataanalys: Användningsområden

Analys av data är inte bara en förutsättning utan en absolut nödvändighet inom de allra flesta områden idag. Detta gör att just AI för dataanalys är ett högaktuellt område vars relevans endast kommer stiga under åren och årtiondena framöver.

Idag används tekniken bland annat för att analyser och förutsäga kundbeteenden. Kundinsikterna bidrar till att företag kan optimera de delar av verksamheten som behöver optimeras. Detta vare sig det handlar om kundsupport, försäljning, marknadsföring eller annat. Med hjälp av AI för dataanalys kan mönster, trender, beteenden och intressen utläsas ur stora mängder data från många olika källor. Det ger företag en inblick i sin nuvarande situation och, inte minst, en databaserad förutsägelse om vad som komma skall. Det senare bidrar till att företag kan lägga upp strategi, planera och fatta beslut baserade på välgrundade framtidsutsikter.

AI används även inom dataanalys för en lång rad andra områden. Inom exempelvis hälsa och sjukvård tillämpas tekniken för att analysera patientdata och förutsäga sjukdomsförlopp. Tillverkningsindustrin är ett annat område som fått ett uppsving av utvecklingen. Där kan AI för dataanalys bidra till att förutsäga underhållsbehov och därmed minimera driftstörningar.  Inom finanssektorn används AI för dataanalys av handelsmönster och risker, och inom logistikbranschen bidrar tekniken kraftigt till resurs- och kostnadsoptimering.

Dessa är förstås bara några av de områden i vilka AI för dataanalys bidrar till förändring. Listan skulle kunna göras lång.

Fördelar med AI för dataanalys

Användning av AI för dataanalys kommer med en rad viktiga fördelar för företag och organisationer. I denna text nämner vi några av dessa:

 

Snabbare beslut

Som vi varit inne på tidigare i texten: AI för dataanalys höjer kraftigt kapaciteten för bearbetning och analys av stora datamängder. Tekniken genererar snabba insikter vilket möjliggör för lika snabba beslut, i bästa fall i realtid. Företag i olika storlekar och branscher ges alltså – mot bakgrund av dessa insikter - möjlighet att fatta både reaktiva och proaktiva beslut som gynnas verksamheten. Denna möjlighet har alltid varit viktig men särskilt avgörande är den i en snabbt föränderlig digital samtid.

Robusta prognoser

AI-teknik som används inom dataanalys har kapaciteten att identifiera komplexa mönster och trender i data. Sådana mönster och trender som, då analysen utförs av människor, riskerar att missas. Detta är en av de viktigaste fördelarna med just AI för dataanalys. Det leder nämligen till att företag får mer exakta prognoser och förutsägelser. Något som kan vara särskilt värdefullt inom områden där siffror och statistik är avgörande, bl.a. inom finans, marknadsföring och försäljning.

Förbättrade kundupplevelser

Dataanalys med hjälp av AI hjälper företag att skapa mer personifierade kundupplevelser. Detta tack vare att analyserna – om de genomförs på rätt sätt – kan bidra till förutsägelse av kundbeteende, samtida och framtida, och anpassning av erbjudanden baserade på kundernas behov och intressen. Idag finns också avancerade lösningar för chattbotar i syfte att bidra till högkvalitativ, dygnet runt-support för kunder. Utvecklingen inom AI för dataanalys specifikt för utveckling av kundservicetjänster går mycket snabbt.

Teleperformance och AI för Dataanalys

På Teleperformance ligger vi i global framkant när det gäller att nyttja AI för dataanalys i verksamhetsoptimerande syfte. Vi tillhör ett av världens mest välrenommerade företag inom optimering av affärsprocesser och kundupplevelser. Med den långa erfarenhet och breda kunskap vi besitter, i kombination med teknikutvecklingen inom artificiell intelligens, kan vi erbjuda helt unika lösningar för våra kunder.

Skräddarsydda lösningar

Vi utgår alltid från varje enskilt företags unika behov och förutsättningar. Detta gäller uppdrag vi tar oss an inom alla områden och AI för dataanalys är inget undantag. När ni vänder er till oss skapar vi en skräddarsydd lösning som tar hänsyn till era förutsättningar och behov. Datainsikterna som genereras av den AI-drivna dataanalysen kan sedan användas för att optimera de delar av er verksamhet där förändring behövs.

I framkanten av AI för dataanalys

På Teleperformance är vi stolta över att kunna säga att vi ligger i framkant i världen när det gäller AI och dataanalys. Vårt team av analytiker och dataspecialister har arbetat med analys av data under flera decennier och den sällsynt stora kompetens de besitter har gett oss en unik position på den globala marknaden. Varje år vänder sig allt fler företag – i varierande storlekar och situationer och från en lång rad branscher – till oss för just dataanalys driven av AI. Detta ser vi som det tydligaste beviset på att vårt arbete gör skillnad.

Er AI-partner! 

På Teleperformance tror vi starkt på kraften i partnerskap och samarbete. Denna inställning har varit starkt bidragande till hur vi format våra tjänster, inte minst inom AI för dataanalys. Vi ser det som vår uppgift att både erbjuda förstklassiga tekniska lösningar och att vara en integrerad och engagerad partner under hela samarbetet med kunden. Den största framgången springer nämligen ur kombinationen av: 1) vår expertis och våra lösningar, och 2) kundens kunskap om sin egen verksamhet.

Med andra ord: Vi är inte bara en leverantör av lösningar utan också en partner och förlängning av ert team.

Vi vill också betona att Teleperformance kontinuerligt uppdaterar och förbättrar sina analysmetoder och verktyg. Vi har ett konstant vakande öra mot marken när det gäller nya innovationer, inte minst inom AI för dataanalys. Genom att hålla oss uppdaterade på nya tekniker och digitala redskap kan vi alltid leverera de bästa möjliga tjänsterna till våra kunder

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta!

 

Kontakta oss för att prata om AI för dataanalys!

Nyfiken på att veta hur AI för dataanalys kan bidra till er verksamhet? Kontakta experterna på Teleperformance idag!

 

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com