Teleperformance är en stor global aktör inom AI för kundservice. Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ offshore så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Om AI för kundservice

Digitaliseringens stora påverkan på samtiden intensifieras ständigt. Kundernas förväntningar på företagen stiger och för att hålla sig relevant i bruset bland konkurrenter måste företag – i alla branscher, storlekar och situationer – kunna erbjuda högkvalitativ kundsupport. Det är helt enkelt viktigare än någonsin tidigare att kunna erbjuda goda och, inte minst, personifierade kundupplevelser.

Precis som inom de flesta branscher och områden idag så sker en snabb utveckling av kundservice tack vare AI. Ny teknik möjliggör för helt unika tillvägagångssätt för företag att nå ut till sina kunder. På Teleperformance ligger vi i framkant av utvecklingen inom AI för kundservice och detta är just vad vi kommer att berätta om i denna text.

Vi diskuterar det snabbt föränderliga digitala landskapet och betydelsen av att hålla jämna steg med utvecklingen. Vi kommer också att berätta om vår approach till AI för kunservice och hur våra tjänster just nu revolutionerar kundsupport-verksamheter över hela världen.

Vill ni veta hur våra lösningar inom AI kan gynna er kundservice?

Kontakta oss idag!

 

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com

 

Vad innebär AI för kundservice?

Artificiell intelligens erbjuder nya, helt revolutionerande möjligheter för automatisering och effektivisering av processer inom många områden, inte minst inom kundupplevelser. AI för kundservice används för att göra upplevelsen mer personlig, effektiv och responsiv. Tekniken möjliggör exempelvis för nya sätt att svara på kunders frågor, bland annat genom automatiserade svar på vanliga frågor och genom chatbottar och andra 24/7-lösningar för support. Den möjliggör också för nya sätt att skapa och leverera personliga erbjudanden som tar avstamp i kundernas specifika behov, intressen och kundbeteenden. Möjligheterna är många och vi kommer att återkomma till dem längre ner i denna text.

 

En snabbt utvecklande teknik

Som forskningsområde handlar utvecklingen av artificiell intelligens – i korta drag - om att skapa system som klarar av att utföra uppgifter som tidigare krävt mänsklig intelligens. Under 2020-talet har utvecklingen av AI tagit ett stort kliv framåt och påverkat en lång rad områden, och inte minst kundservice. Tekniken utvecklas kraftigt år efter år och i takt med att den blir alltmer avancerad erbjuds ständigt nya vägar att gå för bättre kundupplevelser.

 

Tillämpningsområden inom AI för kundservice

Inom kundservice används AI bland annat för att bearbeta och tolka stora mängder kunddata. Detta kan ge företag ovärderliga insikter vilka kan användas för att förbättra rutiner och verktyg inom kundsupport. De kan svara snabbt och effektivt på förfrågningar, förstå och förutse kundbeteenden och höja kundupplevelsen där det är nödvändigt.

Ett annat viktigt tillämpningsområde för AI inom kundservice är chatbottar och virtuella assistenter. Dessa möjliggör för företagen att kunna hjälpa sina kunder när de behöver utan att vara bundna till det mänskliga supportteamets arbetstider.

 

Fördelar med AI för kundservice

Vi kan konstatera att användningen av AI inom kundservice innebär många viktiga fördel för företag som vågar ta det digitala klivet. Här har vi kokat ner några av de absolut främsta fördelarna med teknologin:

 

Effektivitet

 

Lösningar inom AI ökar effektiviteten inom kundservice genom att automatisera svar på vanliga frågor och genom att hantera rutinmässiga uppgifter. Detta frigör tid för personal som ges möjlighet att fokusera på mer komplexa kundfrågor och problem.

 

Personanpassning

 

AI har förändrat spelplanen för personanpassad kommunikation totalt. Idag kan AI-verktyg användas för att analys av kunddata vilket leder till helt nya möjligheter för företag att skräddarsy kundupplevelser. Den ökade förståelsen för kundgruppen – vilken kommer av insikterna som genereras av analysen – bidrar till att företaget kan skapa individuella rekommendationer och anpassa sitt bemötande av kunden efter dennes behov och preferenser.

 

Tillgänglighet

 

Tillgängligheten som AI bidrar till för kundservice är en av de främsta fördelarna med teknikutvecklingen på området. I en samtid där kundernas förväntningar på företagens svarstider är större än någonsin kan nu automatiserad och högkvalitativ support erbjudas under dygnets alla timmar. Detta är inte minst viktigt för företag vars kunder finns i olika tidszoner.

 

Teleperformance För AI och Kundservice

På Teleperformance ligger vi i global framkant när det gäller kundupplevelser och så har det sett ut sedan start. Under de decennier som vi har varit aktiva har vi ständigt strävat efter att förbättra våra tjänster genom teknikutveckling. Aldrig tidigare har vi sett lika stor påverkan på kundservice som den som AI nu bidrar till. Vi ser det därför som en självklarhet att fortsatt vara internationella ledare när nu AI möblerar om spelplanen för kundservice och kundupplevelser.

 

Datadrivna kundupplevelser

 

På Teleperformance integrerar vi kunddataanalys i varje aspekt av de lösningar vi erbjuder inom AI för kundservice. Genom att bearbeta och tolka enorma mängder kunddata kan vi ge våra kundföretag värdefulla insikter om deras kunders beteenden, behov och förväntningar. Dessa kundinsikter kan sedan användas för att förbättra supportens prestanda, personifiera kundserviceupplevelsen och förutse framtida kundbeteenden.

 

Kundprofilering

 

Vårt världsledande team av dataanalytiker använder avancerade analysverktyg och algoritmer för att skapa detaljerade kundprofiler. Den djupgående förståelse som detta genererar för varje enskild kund öppnar för möjligheten att kunna leverera upplevelser som är skräddarsydda för varje enskild kund. Förståelsen som vi kan generera - tack vare våra lösningar inom AI för kundservice – gör att vi kan erbjuda rätt support vid rätt tidpunkt. Ökad kundnöjdhet och kundlojalitet är att vänta!

 

Förutsägande kundanalys

 

På Teleperformance använder vi dataanalys för att förutse kundbehov och trender. Genom att låta AI identifiera mönster och trender inom exempelvis kundservice kan vi förutse framtida kundbeteenden och förändringar på marknaden. Denna möjlighet gör att våra kundföretag ges möjlighet att vara proaktiva snarare än reaktiva. Vår AI hjälper dem att fatta beslut för att förändra och anpassa kundservice och andra delar av verksamheten för den framtid som väntar. Detta ger ett starkt försprång mot konkurrenterna.

 

Under ständig utveckling

 

Vi är fast beslutna att konstant förbättra de kundservicelösningar vi tillhandahåller. Genom tillämpning av AI kan vi ständigt utvärdera och justera våra tjänster, inte minst inom kundservice. Vi har möjlighet att snabbt identifiera områden som behöver förbättring och vi ser till att alltid leverera bästa möjliga support för våra kunder och deras kunder.

 

Teleperformance - AI för automatiserad kundservice

 

Artificiell intelligens fortsätter att utvecklas och förbättras för varje år, månad och dag som går. På Teleperformance ser vi fram emot att kontinuerligt nyttja de senaste framstegen inom AI för att förbättra kundservice, både nu och i framtiden. Vi vet att AI kommer att spela en helt avgörande roll i utformningen av framtidens kundservice och vi planerar att sitta i förarsätet när detta sker.

På Teleperformance använder vi oss av AI-drivna verktyg för kundservice. Till denna kategori hör exempelvis automatiserade chatbottar och virtuella assistenter. Dessa verktyg kan snabbt och effektivt svara på vanliga kundfrågor vilket bidrar till minskade väntetider och förbättrad kundnöjdhet.

Vill du prata med oss på Teleperformance om möjligheterna inom AI för kundservice?

Kontakta oss via telefon eller mail redan idag!

Eller

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta!