Arbete utgör en betydande del av människors liv. I och med att de flesta i arbetsför ålder spenderar merparten av dygnets vakna timmar på jobbet blir trivsel på arbetsplatsen ofta avgörande för välmåendet. För att må bra på arbetet spelar organisationen man arbetar på en stor roll, och det är detta som vi kommer att fokusera på i den här texten. En bra arbetsgivare ser till att erbjuda en trivsam miljö och goda möjligheter för sina anställda att må bra. Den tar hänsyn till personernas behov och erbjuder schyssta villkor och god företagskultur som gynnar alla – från enskilda medarbetare till organisationen som helhet. För oss på Teleperformance Nordics är denna inställning en fundamental del av verksamheten. Vi är glada att just du hittat till oss och vi vill passa på att berätta om vad det är som gör oss till en bra arbetsgivare för dig!

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Kultur och värderingar

 

Teleperformance Nordics är ett företag som alltid strävar efter positiva arbetsmiljöer i alla projekt vi tar oss an. Vi vet att medarbetarintegritet, respekt och sammanhållning är grundläggande för en lyckad organisation och ett välmående team. Därför är dessa värderingar något som genomsyrar hela företagskulturen. Inställningen att vara en bra arbetsgivare för alla anställda – och erbjuda en arbetsmiljö som främjar samarbete, kreativitet och kommunikation - har varit starkt bidragande till våra framgångar genom åren.

 

Karriärmöjligheter och utveckling

 

Välmående på arbetsplatsen hänger ofta starkt ihop med utvecklingsmöjligheter. På Teleperformance Nordics ger vi alla medarbetare möjlighet att ansvara för sitt eget arbete och att utvecklas inom sina områden. Vi tycker att en bra arbetsgivare ska erbjuda de som önskar att kunna ta nya vägar professionellt. Därför erbjuder vi också goda möjligheter till såväl befordran som utbildning inom olika områden. Vi uppmanar dessutom alla medarbetare att engagera sig i sin egen professionella utveckling - och att ta nästa potentiella steg i karriären.

 

Flexibilitet

 

En av de egenskaper som gör Teleperformance Nordics till en bra arbetsgivare är vår flexibilitet. För en betydande del av vårt team ges goda möjligheter för medarbetaren att själv styra sin arbetssituation. Hen kan välja att arbeta på distans eller från en fysisk arbetsplats. Vi erbjuder också möjligheter att styra arbetstider så att den anställde arbetar i den takt och utsträckning som hen anser passar bäst. Flexibiliteten tenderar att både öka produktiviteten och minska stressen hos medarbetaren. Ett vinnande koncept för alla inblandade, med andra ord!

 

Ledarskap och kommunikation

 

Hos en bra arbetsgivare värderas ledarskap och kommunikation högt. Därför är dessa ständigt viktiga faktorer hos Teleperformance Nordics och i allt vi tar oss för. Vår inställning är att vara den bästa ledaren för alla anställda och i alla givna situationer och kontexter. Vi strävar efter att alltid motivera alla i vårt team till att vara den bästa professionella versionen av sig själv. Dessutom ser vi det som en självklarhet att, som arbetsgivare, föra bra kommunikation med alla medarbetare. Detta för att generera positiva arbetsmiljöer, undvika missförstånd och konflikter och säkerställa välmående i teamet.

 

Trivsel och arbetsmiljö

 

Ett ytterligare kännetecken för en bra arbetsgivare är förmågan att erbjuda trivsamma arbetsmiljöer. Detta är någonting som ligger oss på Teleperformance Nordics varmt om hjärtat. Vi satsar på att erbjuda trevliga arbetsplatser till alla anställda. I detta inkluderas goda lunchmöjligheter, trevliga arbetskamrater och (inte minst!) väldigt gott kaffe. Vi vet hur mycket det betyder att känna sig bekväm i arbetsmiljön för att trivas och motiveras till väl utfört arbete. Därför är detta något som vi alltid strävar efter för att bli den bästa möjliga arbetsgivaren.

 

Individuella behov

Teleperformance Nordics är en arbetsgivare som värnar om att alla medarbetare ska må bra. Detta gäller både psykiskt och fysiskt. Eftersom människors behov ser olika ut ser vi till att tillgodose om varje medarbetares enskilda önskemål gällande arbetsplatsen. Vi arbetar exempelvis regelbundet med ergonomi och ser till att erbjuda anpassade lösningar till den som behöver det. Detta ser vi som en självklarhet för att vara en bra arbetsgivare, men vi vill ändå ha det sagt!

 

Här hittar du alla lediga tjänster!