Teleperformance är en stor global aktör inom analys av kunddata Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ kunddataanalys så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Kunddataanalys

 

Information om kunder kan med all rätt sägas vara A och O i det moderna affärslandskapet. Företag som har en god överblick av kundernas behov, önskemål och beteenden har skaffat sig ett utmärkt utgångsläge för framgång. Denna kundkännedom innebär inte längre bara ett försprång gentemot konkurrenter. Den är en absolut nödvändighet i en tid då kundernas förväntningar på företagen är större än någonsin.

 

Med Teleperformance omfattande kunddataanalys ger vi företag de insikter som de behöver om sina kunder. Våra analyser genomförs med hjälp av världsledande AI- och maskininlärningstekniker med aktiv stöttning av vårt högkompetenta team av analytiker.

 

Vill ni veta hur vår kunddataanalys kan gynna er verksamhet?

Kontakta oss och boka in ett möte redan idag!

 

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com

 

Varför Kunddataanalys?

 

I digitaliseringens spår följer stora förändringar i kundbeteenden. Idag väntar sig kunderna betydligt mer av företag än vad de gjorde för bara ett par decennier sedan. Personliga tjänster, produkter och erbjudanden är mer regel än undantag i den digitala samtiden. Som kund väntar man sig helt enkelt att ens behov tillgodoses både när det gäller kommunikation och produkt/tjänst. Det är dessa, mer personfokuserade, förväntningar som lett till att behovet av kunddataanalys skjutit i höjden.

 

I 2020-talets verklighet är det en självklarhet för företag i alla storlekar och branscher att vänta sig till kunddataanalys för att generera värdefulla insikter. Dessa insikter kan generera stora vinster för företagen, bland andra:

 

Anpassade produkter och tjänster

 

Moderna kunddataanalyser bidrar till omfattande insyn i vad kunderna faktiskt vill ha. Detta gör att företag i större utsträckning kan skräddarsy sina erbjudanden för att möta just dessa önskemål. Kunddataanalysen svarar på vilka produkter, tjänster och erbjudanden som fungerar bra och vilka som kunde fungera något bättre. Mot bakgrund av insikterna från analysen kan sedan företaget ta datadrivna beslut och genomföra den förändring som är nödvändig. Detta genererar ökad kundtillfredsställelse, högre grad av kundlojalitet och större konkurrenskraft på marknaden.

 

Förutsäga kundbeteende

 

En väl utförd kunddataanalys kan användas till betydligt mer än att optimera situationen här och nu. Genom att undersöka och tolka data om historiska kundbeteenden och trender kan insikterna även bidra till ökad förståelse om framtida kundbeteenden. Företag kan agera proaktivt, optimera sina strategier för framtiden och – inte minst - skaffa sig ett försprång mot konkurrenter på en marknad som förändras i allt snabbare takt. Kunddataanalysen fungerar som företagets öra mot marken.

 

Ökad lönsamhet

 

Med en djupare förståelse för kunderna kan företag fatta beslut som ökar deras lönsamhet. Genom kunddataanalysen ges de kännedom om bland annat vilka produkter, försäljningsmetoder och marknadsföringsinsatser som fungerar bäst och sämst. Dataunderlaget kan användas för att anpassa olika delar av verksamheten så att de bättre matchar kundernas behov. Från prissättning och produktutveckling och till kommunikationsstrategier.

 

Kunddataanalys från Teleperformance

 

Kunddataanalys är en av de mest framstående och uppskattade tjänsterna hos oss på Teleperformance. Varje år hjälper vi företag över hela världen - i alla storlekar, branscher och situationer – med omfattande analyser som bidrar till ökad förståelse för kundbasen och genererar viktiga insikter för optimering av verksamheten.

 

Pionjärer inom kundupplevelser

 

Teleperformance är ett av världens mest välrenommerade företag när det gäller kundupplevelser. Våra tjänster inom kunddataanalys är en avgörande faktor till att vi nått den position och det globala rykte vi har idag. Under de decennier som vi varit aktiva har vi blivit det självklara valet för allt fler bolag som söker kundinsikter. Idag bidrar våra kunddataanalyser till värdefulla insikter för företag på över 170 marknader i 88 länder. Detta omfång gör att vårt stora team av expertanalytiker har en unik inblick i globala trender och kundbeteendemönster.

 

Teknik och kompetens

 

På Teleperformance har vi ett stort fokus på teknik och automation i alla projekt vi tar oss an, inte minst inom kunddataanalys. Vi använder oss av avancerade teknologier inom maskininlärning och AI för att effektivt bearbeta och analysera data från många olika datakällor. Vår AI-drivna approach, i kombination med vårt teams stora expertis, är en viktig källa till våra framgångar. Genom att dessutom konstant effektivisera våra interna processer och verksamhet fortsätter vi att utvecklas – både tekniskt och kompetensmässigt – och behåller vår ledande position på världsscenen för kunddataanlys.

Vill ni prata med oss om kunddataanalys?

 

Kontakta Teleperformance och boka in ett kostnadsfritt möte idag!

 

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta!