Teleperformance är en stor global aktör inom Digitala affärsmodeller. Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ offshore så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Kundundersökningar

 

Kundinsikt är en av de mest värdefulla tillgångar som ett företag kan ha. Vikten av att förstå kunderna ökar dessutom i takt med att affärslandskapet utvecklas och kundbeteenden förändras. För att generera dessa centrala, och potentiellt avgörande, insikter är kundundersökningar både ett välbeprövat och mycket effektivt verktyg. De ger nämligen företag möjlighet att inta kundens perspektiv. Att kunna förstå psykologin bakom beslut, upptäcka möjligheter och utmaningar och - inte minst - genomföra de förändringar som är nödvändiga för att förhöja kundupplevelsen.

 

Teleperformance tillhör ett av världens mest framstående företag när det gäller kundundersökningar. Varje år hjälper vi företag i alla storlekar och branscher att generera kundinsikter som bidrar till ökad förståelse för målgruppen, branschen och företaget.

 

Vill ni optimera ert företag med hjälp av högkvalitativa kundundersökningar?

Kontakta oss idag!

 

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com

 

 

 

Varför kundundersökning?

 

En kundundersökning kan vara en guldgruva av värdefulla insikter för ett företag som vill utvecklas och växa. Den kan ge en tydlig bild av hur kunderna ser på bolaget, vad de förväntar sig av företaget och dess erbjudanden och – inte minst – vittna om företagets potential och förbättringsbehov. I denna text kommer vi att gå på djupet kring några av de viktigaste aspekterna med kundundersökningar.

 

Kundbehov

 

Ett av kundundersökningens mål är att bilda sig en uppfattning av kundernas behov. Det kan bland annat handla om förståelse för vad kunderna efterfrågar eller inte efterfrågar, vad de prioriterar och hur de vill bli bemötta. Dessa behov kan sedan ställas mot företagets förmåga att bemöta dessa behov. Resultatet kan sedan visa vilka förändringar som bör göras och hur företaget kan bli bättre. Ju djupare och bredare kundinsikt som kan genereras genom kundundersökningar desto bättre.

 

Utveckling

 

Många kundundersökningar syftar till att ge kundfeedback om företagets produkter och/eller tjänster. Genom att samla in information om detta – vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras – kan kundundersökningen ligga till grund för utveckling av både verksamhet och deras faktiska erbjudanden. Detta bidrar till att de kan säkerställa att erbjudandena matchar, eller till och med överträffar, kundernas förväntningar.

 

Kundupplevelse

 

Kundundersökningar är i grunden en resurs för att förstå och förbättra kundupplevelsen. De syftar till att samla information som ger företag en tydlig och realistisk bild av kundernas upplevelse av att interagera med företag och deras produkter/tjänster. Resultaten av en väl utförd kundundersökning berättar: 1) vad företaget gör bra och 2) vad de skulle kunna göra bättre. Med dessa insikter i bagaget kan företaget justera och anpassa sina strategier där det behövs. Detta oavsett om skon klämmer i kundservice, försäljning, produktutveckling, marknadsföring eller annan instans.

 

Kom ihåg: Genom att konstant sträva efter att höja kundupplevelser kan företag bygga starkare relationer till sin kundbas. Relationer som i förlängningen kan bidra till det närmast ovärderliga målet: Kundlojalitet. Kundundersökningar är verktyget för som kan ta oss dit.

 

Så genomförs kundundersökningar

 

En välkomponerad och resultatinriktad kundundersökning är mycket mer än bara en sammanställning av frågor. Det är en genomtänkt process som påbörjas långt innan den första frågan når fram till kunden.

 

Mål

 

Varje kundundersökning börjar med att sätta upp ett tydligt mål. Innan något annat steg i processen genomförs bestäms själva syftet bakom undersökningen och vi frågar oss vad vi behöver veta som vi inte redan känner till. Detta mål ligger sedan till grunden för resten av kundundersökningen.

 

H3 – Tidigare kundundersökningar

 

Har några tidigare kundundersökningar gjorts som relaterar till den undersökning vi genomför? Om så är fallet kan resultatet av dessa fungera som värdefullt underlag och vittna om vad som kan förbättras denna gång. Det kan exempelvis handla om att omformulera frågor eller göra det enklare för kunderna att besvara ett formulär.

 

Frågeställningar

 

Kundundersökningar och svåra frågeställningar hör inte ihop. De flesta känner nog igen situationen då man ställs inför en undersökning och bara själva läsningen av frågorna bidrar till att man blir trött i skallen. En kundundersökning bör inte vara längre än ca 3-5 minuter för att kunden ska kunna hålla fokus och ge relevanta svar på varje fråga.

 

Leverans och tidpunkt

 

Det bästa tillfället att skicka en kundundersökning är när kundupplevelsen är som mest färsk i minnet. Det kan exempelvis handla om när kunden i fråga genomfört ett köp. Man ska dock undvika att skicka ut undersökningar i alltför nära anknytning till interaktionen med företaget. Detta eftersom det riskerar att ge ett stressat intryck. Om kunden har köpt en vara kan det exempelvis vara rimligt att skicka ut en kundundersökning då varan kommit fram.

 

Kundundersökningar med Teleperformance

 

I en snabbt föränderlig affärsvärld utgör insikter om kundbehov och -upplevelser några av de mest värdefulla aspekterna hos ett företag. I detta sammanhang sticker vi på Teleperformance ut. Vi är ledare inom CX och kundundersökningar och arbetar med verksamhetsoptimering för företag över hela världen.

 

Kundundersökning och insikt

 

Teleperformance team av analytiker och strateger har lång erfarenhet och stor kompetens när det gäller insiktsdrivande kundundersökningar. Vi är väl medvetna om att varje kundinteraktion utgör en möjlighet för företag att förbättra, anpassa och förstärka sitt varumärke. Genom att kombinera AI-drivna analyser med vår kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda heltäckande kundundersökningar för kunder i alla storlekar, branscher och situationer. Vår resultatanalys bidrar sedan till att företaget bättre kan förstå sina styrkor och svagheter, kundbeteenden och branschtrender.

 

Med kunden i fokus

 

Kundundersökningar syftar i mångt och mycket till att fånga upp kundens röst och åsikter. Detta är ett genomgående stort fokus för oss på Teleperformance. Med hjälp av världsledande verktyg för datainsamling genererar vi kundfeedback från olika källor – det kan exempelvis vara hemsideinteraktioner, sociala medier, e-post, telefonsamtal eller annat. Datan analyseras sedan för att ge en tydlig och omfattande bild hur kundernas upplevelse av företaget ser ut. Analysen ligger sedan till grund för att företaget ska kunna fatta datadrivna beslut med syftet att göra upplevelsen bättre. Det kan exempelvis handla om att förenkla processer, göra kommunikationen mer personlig eller att öka interaktionerna på någon plattform.

 

AI-drivna kundundersökningar för framtiden

 

Artificiell intelligens och maskininlärning spelar en avgörande roll i Teleperformances kundundersökningar. Vi använder några av världens mest avancerade AI-lösningar för att samla in och bearbeta enorma mängder kunddata - detta för att generera värdefulla och användbara insikter om kundbeteenden och preferenser. Insikterna hjälper sedan våra kundföretag att förstå sina kunder. De gör att de kan förutse kundbehov, anpassa sina produkter och tjänster och förbättra sina strategier för att öka konverteringar och försäljning.

 

Dags att satsa på kundundersökning?

 

Teleperformance tjänster inom kundundersökning tar avstamp I en värld där varje kundinteraktion räknas. Vi ger företag de verktyg och insikter de behöver för att lyssna, lära och leverera på ett sätt som kunderna förväntar sig i den digitala samtiden. Som kund hos oss kan du räkna med både en sömlös process ochvärldsledande kundundersökningar.

 

Kontakta oss idag!

 

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta!