Teleperformance Nordic är ett av Nordens mest anlitade och välrenommerade företag inom översättningstjänster. Varje dag ges vi i uppdrag att genomföra översättningsarbete av företag och organisationer i både varierande branscher och storlekar.

 
Söker du efter en professionell firma inom översättningstjänster? Då har du med andra ord hamnat helt rätt. Fyll i vårt kontaktformulär och berätta lite om hur vi kan hjälpa just dig. Vi bokar gärna in ett kostnadsfritt möte om vår översättningsservice.

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Varför anlita professionell firma för översättningstjänster?

 

Språket är navet i all kommunikation. Det är med ord och meningar vi uttrycker oss för att nå in till och påverka människor vi talar med. Det gäller såväl för samtal med ens närmsta och med människor man aldrig någonsin förut talat med.

 

Inom marknadsföring är språket huvudnyckeln till framgång och det är viktigt att uttrycka sig på ett för sammanhanget korrekt sätt. När översätter en text från ett språk till ett annat är det därför oerhört viktigt att översättningen sker sömlöst – att det inte uppstår språkförbistringar som komplicerar kommunikationen. Det är av denna relativt enkla anledning som företag anlitar professionella firmor som specialiserat sig på just översättningstjänster.

 

I en allt mer global värld väljer ett ökande antal företag att ta hjälp med översättningstjänster. Då språket blir av större betydelse för kundkommunikationen är detta inte bara fördelaktigt, utan i många fall helt avgörande, för att nå fram i bruset av konkurrenter. Många av dessa vänder sig till oss på Teleperformance. Vi är ett av världens ledande bolag inom just översättning. Vår nordiska avdelning arbetar med mängder av olika verksamheter och erbjuder översättningstjänsterna till kunder över hela den nordiska regionen.

 

Läs mer om våra översättningstjänster nedan eller fyll i kontaktformuläret för att nå oss direkt!

 

Teleperformance Nordics översättningstjänster

Under årtiondena som gått sedan starten av Teleperformance har vi erbjudit och utfört översättningstjänster av alla olika typer. Vi strävar alltid efter att leverera bästa möjliga arbetsprocess, översättning och slutlig text. Detta säkerställs genom ett antal olika aspekter av vår verksamhet som vi gärna lyfter:

 

Kommunikation och marknadsföring i fokus

Teleperformance är ett heltäckande kommunikationsföretag som verkat i 170 länder världen över. Vi är marknadsledande inom en rad områden, däribland strategisk företagsoptimering, lösningsdesign, försäljning, översättningstjänster och – inte minst – marknadsföring och kommunikation.

Vår expertis inom kommunikation genomsyrar hela vår verksamhet och påverkar alla grenar av företaget. Vi vet att god dialog är nyckeln till lyckade samarbeten alldeles oavsett vad samarbetet i fråga handlar. Därför ser vi alltid till att alla jobb vi levererar inom översättningstjänster präglas av det.

När du vänder dig till Teleperformance Nordic för översättningstjänster garanterar vi en sömlös översättning från ett språk till ett annat. Detta kan garanteras eftersom vi sätter in personal med djupgående och omfattande kunskap om språken som översätts.  

 

Språk- och budskapsförmedling

Att översätta en text kräver mer än bara kunskap om hur olika ord översätts individuellt. Det ställer också krav på en djupare förståelse för språken och språkkulturerna. Den som levererar översättningstjänsten behöver således – för att slutöversättningen ska bli optimalt - ha en gedigen förståelse för bägge språk som han eller hon arbetar med.

Efter många decennier i branschen vet vi på Teleperformance Nordic att kännedom om språket är avgörande för översättningsarbete. Vi ser därför vill att säkerställa alla översättares kunskap och förståelse för de språk de jobbar med. Utbildningar sker då vi anställer ny personal för översättningstjänst och fortbildning sker löpande under anställningen.

 

När vi översätter

Funderar du på att anlita oss för översättningstjänster? Då är du kanske nyfiken på att veta mer om vad som gör att just våra tjänster sticker ut i jämförelse med andra företags. I denna text vill vi berätta mer djupgående om vad du som kund kan förvänta dig av Teleperformance Nordics översättningstjänster.

 

Snabba och punktliga arbeten

Tack vare vår stora expertiskapacitet kan vi i regel alltid erbjuda översättningstjänster med kort varsel till arbeten av varierande storlek. Vi är väl medvetna om att behov av översättningar kan uppstå snabbt och därför har vi också anpassat vår egen verksamhet efter detta faktum. När vi väl åtagit oss ett översättningsarbete så ser våra skickliga översättare till att leverera slutprodukten på uttalad tid. 

 

Bra priser

En viktig faktor till varför vi på Teleperformance blivit så vida uppskattade för våra översättningstjänster är våra konkurrenskraftiga priser på detsamma. Eftersom vi kan garantera både kvalitet och effektivitet i de översättningsarbeten vi åtar oss har vi möjlighet att erbjuda priser och förmåner som få – om ens några - konkurrerande översättare kan matcha. Vi tror inte på överpriser.

 

Lång erfarenhet

Vi kan och vill förstås inte tala om våra högkvalitativa översättningstjänster utan att samtidigt hylla de översättare som levererar dem. Hos Teleperformance Nordic arbetar några av de mest kunniga och erfarna översättarna i hela Norden. Vår organisation har levererat översättningstjänster i hela regionen längre än de allra flesta företag i branschen. Erfarenheten är, som vi nämnt tidigare, en av de allra viktigaste nycklarna till framgång inom kommunikation. Översättningstjänster är inget undantag.

 

Schyssta villkor

På Teleperformance ser vi det som en självklarhet att alla kunder ska känna sig trygga då de tar hjälp av oss. Detta gäller förstås inte bara översättningstjänster utan alla tjänster vi erbjuder i vår stora och breda portfölj. Vi strävar alltid efter att föra en så transparent dialog som möjligt med alla kunder alldeles oavsett projektets utformning eller omfattning. Vi lämnar generösa garantier på våra arbeten, levererar tydliga villkor och finns alltid tillgängliga för frågor och funderingar.

 

Bransch- och kundanpassade översättningstjänster

Våra översättningstjänster utgår alltid från det företag vi arbetar med och de produkter eller tjänster företaget säljer. För att texten ska bli korrekt översatt från ett språk till ett annat är en avgörande faktor att den som skriver förstår terminologier väsentliga för den specifika branschen. Med andra ord: På Teleperformance lämnar vi aldrig en text åt slumpen. Vår skickliga och erfarna personal ser alltid till att sätta sig in i varje enskilt uppdrag. Detta har varit bidragande till att vi alltid kunnat leverera goda resultat och högkvalitativa texter – och således också till att vi blivit ett av Sveriges och Nordens flitigast anlitade företag för just översättningstjänster.

 

Dags att teckna översättningstjänst?

Våra översättare står till förfogande att hjälpa dig med kort varsel. Fyll i vårt kontaktformulär och berätta vilken typ av översättningstjänst du behöver hjälp med!