Teleperformance är en stor global aktör inom verksamhetsanalys. Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ verksamhetsanalys så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

 

Verksamhetsanalys

 

Verksamhetsanalys är knappast något nytt verktyg inom affärsutveckling. Däremot är det ett verktyg vars betydelse blivit betydligt viktigare (för att inte säga absolut avgörande) i en värld som är under allt snabbare utveckling. Detta arbete handlar i korta drag om att ge företag värdefull förståelse kring hur olika aspekter av verksamheten – däribland styrkor, utmaningar och behov - kan påverka företaget som helhet. I förlängningen syftar verksamhetsanalyser till att möjliggöra nödvändigt förändringsarbete på företaget, vilket – om rätt åtgärder vidtas – kan leda till ökad tillväxt.

 

I den här texten kommer vi på Teleperformance Nordic att berätta om verksamhetsanalysens avgörande betydelse i våra dynamiska samtid. Vi kommer också att tala om hur vi arbetar med detta område och hur vi kan hjälpa er verksamhet att växa!

 

 

Vill du tala med Teleperformance Nordic om verksamhetsanalys direkt?

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com

 

 

Vad innebär verksamhetsanalys?

 

Verksamhetsanalys innebär att undersöka, förstå och lösa affärsproblem. Detta i syfte att förbättra organisationens prestation. Då andra typer av analyser, inte minst ekonomiska, stannar vid siffror och statistik, går denna typ av analys djupare. Om företaget hade varit en bil så handlar verksamhetsanalysen om att ta en titt under huven. Den görs för att skapa förståelse kring företagets inre dynamik – med allt vad det innebär – för att sedan identifiera förbättringsområden och möjliggöra för strategier som kan effektivisera och optimera företaget på olika sätt.

 

Låt oss titta närmare på hur metodiken kring verksamhetsanalys kan se ut:

 

Granskning

 

En central del av en verksamhetsanalys är att granska processer och informationsflöden. När vi genomför en detaljerad undersökning av detta slag skapar vi oss en bredare förståelse för: 1) hur arbetet utförs inom organisationen, 2) hur information flödar mellan avdelningar, och 3) vilka problem som potentiellt hindrar effektiviteten. Genom att identifiera ”flaskhalsar” – d.v.s. inom vilka processer i verksamheten som ineffektivitet uppstår i nuläget - kan vi föreslå förbättringar som förbättrar produktiviteten och därmed också minskar kostnader för företaget.

 

Analys

 

För att utföra en effektiv verksamhetsanalys finns en mängd olika analysverktyg. SWOT-analys är ett av de mest populära och detta av god anledning. Det är en brett beprövad analysmetod som hjälper oss att – på ett effektivt sätt - identifiera företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Att känna till dessa faktorer är avgörande för att en fullständig verksamhetsanalys ska kunna genomföras med bästa resultat. Den bidrar till att vi både kan få en tydlig bild av företagets nuvarande situation och förutse framtida utmaningar och möjligheter.

 

En annan metod som är vanligt förekommande inom verksamhetsanalys är PESTEL-analysen. Den tar nämligen hänsyn till en rad olika externa faktorer som påverkar företaget i fråga: Politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och lagstiftningsmässiga faktorer. Precis som SWOT så är denna metod mycket användbar eftersom den ger möjlighet att förstå företagets situation ur en bredare kontext. I förlängningen kan den bidra till att ligga till grund för förändringsarbetet i verksamheten och – på så vis – bli en ovärderlig del av företagets framtid.

 

Roller och ansvarsområden inom verksamhetsanalys

 

Verksamhetsanalys är inte en enmans-uppgift. För att den ska genomföras på rätt sätt krävs en samordnad insats från olika delar, och kompetenser, hos en organisation. Det mångfacetterade teamet på Teleperformance Nordic besitter just den breda kunskap som krävs för att ro verksamhetsanalysen i hamn. Vår dedikerade grupp av analysexperter består bland annat av:

 

Verksamhetsanalytiker

 

Namnet ”verksamhetsanalytiker” vittnar förstås om av den viktiga roll som han eller hon spelar för en verksamhetsanalys. Dessa ansvarar för att samla in, bearbeta och analysera data vilken bidrar till att vi kan identifiera områden som behöver förbättring hos ett företag. Analytikern samarbetar nära med såväl företaget som analyseras som med andra in house-roller på Teleperformance. En viktig uppgift för verksamhetsanalytikern är att förstå behov och utmaningar för att sedan kunna utveckla och implementera lösningar.

 

Projektledare

 

Precis som vid alla typer av projekt fungerar projektledaren i en verksamhetsanalys som ”spindeln i nätet”. Det är nämligen han eller hon som är ansvarig för att leda och övervaka genomförandet av projektet. För att tidsplaner ska kunna följas och mål kunna uppnås krävs att det finns någon med bred överblick som kan justera om det är nödvändigt. Detta är den främsta uppgiften för projektledaren i en verksamhetsanalys. Projektledaren leder också arbetet som handlar om att presentera resultaten av arbetet. Exakt för vilka intressenter som resultaten av verksamhetsanalysen presenteras varierar förstås mellan olika projekt.

 

Verksamhetsledare

 

Sist men långt ifrån minst ska verksamhetsledarens roll för en verksamhetsanalys lyftas. Denne fyller en mycket viktig roll i arbetet eftersom han eller hon besitter djup kunskap om företagets drift. Det är därför inte sällan som denna roll är bäst utrustad för att kunna identifiera just ineffektiva processer och förbättringsområden. Genom nära samarbete med övriga roller inom verksamhetsanalysen blir ofta dessa insikter en av de mest centrala delarna av både analysen och – inte minst - förändringsarbetet.

 

 

Verksamhetsanalys på Teleperformance

 

På Teleperformance, kombinerar vi vår omfattande erfarenhet och expertis med de senaste teknikerna och verktygen för verksamhetsanalys. Vi har mer än 700 processexperter över hela världen som alla är väl insatta i avancerade analytiska och statistiska modeller.

 

Vårt engagemang för verksamhetsanalys och optimering

 

Vi vet att varje process kan förbättras. Denna övertygelse återspeglas i alla arbeten som Teleperformance Nordic tar sig för – inte bara inom verksamhetsanalys. Vårt kompetenta team jobbar ständigt med att identifiera aktiviteter som inte tillför värde för organisationer. De har lång erfarenhet och stor expertis om vad som kan göras för att nå förkortade cykeltider, eliminera fel och skapa effektivare drift. Vi arbetar dessutom ständigt med att utvärdera och förbättra våra egna processer. Detta för att kunna leverera bästa möjliga verksamhetsanalys till alla våra kunder.

 

Utmaningar och lösningar inom verksamhetsanalys

 

Ingen verksamhetsanalys står utan utmaningar. Detta är oerhört viktigt att komma ihåg och något som vi på Teleperformance Nordic alltid bär med oss. Vissa gånger kan det vara svårt för företag att identifiera exakt vilka processer som behöver förbättras. Ännu svårare kan vara att implementera förändringar på ett för verksamheten framgångsrikt sätt. Det är helt enkelt många pusselbitar som behöver falla på plats för att arbetet ska gå rätt till.

 

Det är dessa utmaningar som driver Teleperformance Nordics tjänster inom verksamhetsanalys. Vi har vi just de verktyg och den erfarenhet som möjliggör för företag att övervinna sina organisatoriska utmaningar. Vi vet att varje organisation är unik och vi anpassar vår strategi för att passa varje kunds specifika behov och mål. Vi engagerar oss i att hitta de bästa lösningarna för att förbättra effektiviteten och driva affärsframgång. Detta gäller i alla uppdrag för alla kunder i alla storlekar och branscher.

 

Våra verktyg och metoder

 

På Teleperformance Nordic sträcker sig vår analytiska approach bortom grundläggande analysmetoder. Vi integrerar avancerade analytiska och statistiska teknologier för att djupdyka i data då vi tar oss an en verksamhetsanalys. Denna approach - och de resultat som den genererat - har gjort oss till det självklara valet för mängder av företag som söker större förståelse av sin verksamhet. Med våra metoder för verksamhetsanalys kan vi identifiera mönster, förutse trender och utveckla lösningar som ger våra kunder betydande konkurrensfördelar. Detta är en av våra absolut främsta styrkor.

 

Vill du veta mer?
Kontakta Teleperformance Nordic idag!

Fyll i vårt kontaktformulär!