Teleperformance Nordic on Pohjoismaiden luotetuin telemarkkinointiyritys. Vuosittain ammattitaitoiset myyjämme tekevät yhteistyötä erilaisten teollisuudenalojen ja tuotteiden/palveluiden kanssa. Haluatko tietää, kuinka yrityksesi voi hyötyä telemarkkinoinnista?

 

Täytä yhteydenottolomakkeemme!

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Telemarkkinoinnista

Sanotaan usein, että markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista yrityksen menestykselle. Tämä sanotaan koskevan lähes kaikkia organisaatioita kaikilla teollisuudenaloilla. Tämä on perusedellytys kaikille markkinointitavoille, ja siitä syystä edellä mainitut väitteet toistetaan usein: koska ne ovat totta.

Panostukset voivat vaihdella. Jotkut yritykset uskovat parhaaksi markkinoinnin tekemiseen televisiossa, sillä siellä heidän asiakaskuntansa on. Toiset yritykset panostavat sosiaaliseen mediaan tavoittaakseen tämän asiakaskunnan. Kolmas tapa on yksinkertaisesti soittaa ja kertoa asiakkaalle yrityksen tarjoamista tuotteista/palveluista. Tämä menetelmä on ollut suosittu ja, monille yrityksille, erittäin menestyksekäs useiden vuosikymmenten ajan. Tästä juuri puhutaan, telemarkkinoinnista, tässä tekstissä.

"Telemarkkinointi" on yksi yleisimmistä termeistä tälle työlle tänä päivänä. Toinen sana, jota käytettiin laajemmin aikaisemmin, on puhelinmyynti. Viittaamme kuitenkin samaan työhön. Tämä voi olla hyödyllistä tietää.

Miksi telemarkkinointi?

Nopeasti etenevän digitalisaation aikana on varmasti monia, jotka kysyvät telemarkkinoinnista: "Miksi käyttää puhelinmarkkinointia tänä päivänä?" Tämä on täysin ymmärrettävää. 2020-luvun digitaalisessa maailmassa on luonnollisesti runsaasti kanavia ja mahdollisuuksia yrityksille, joita ei ollut edes pari vuosikymmentä sitten.

Kysymyksen vastaamiseksi voi valita useita eri reittejä. Tärkeä näkökohta on huomata, että telemarkkinointi voi olla erilaisia asioita. Myös puhelinmyynti on kehittynyt monilla aloilla digitaalisen kehityksen edetessä. Telemarkkinointi voi toki usein koskea tuotteen tai hyödykkeen myyntiä, mutta se ei ole kaikkea. Se voi myös koskea markkinatutkimuksia tai muita keinoja, joilla yritys voi saada selkeämmän kuvan asiakkaistaan. Hyvin tehty markkinatutkimus voi tuottaa yritykselle arvokasta tietoa tulevaisuudessa. Kun yritys käyttää ammattimaista yritystä telemarkkinoinnissa, yritys varmistaa, että tehdään perusteellinen analyysi siitä, mitä yritykselle tarvitaan. Työ - eli telemarkkinoinnin panokset - määritellään sitten näiden perusteella. Haluatko panostaa kohderyhmäanalyysiin, myyntiin tai asiakaspalveluun? Tai miksi ei kaikkeen kolmeen?

Lopuksi voidaan todeta, että telemarkkinoinnilla on edelleen monia käyttöalueita ja todennäköisesti myös tulevaisuudessa. Tärkeintä on, että se suoritetaan tavalla, joka sopii yrityksen ainutlaatuisiin tarpeisiin, ja että se on tarpeeksi laadukasta.

Tulopuhelu ja lähtevä telemarkkinointi

Telemarkkinointi voidaan yleensä jakaa tulopuheluihin ja lähteviin puheluihin, joilla on samat tai samankaltaiset tavoitteet. Tulopuheluilla tarkoitetaan puheluita, joita vastaanottaa asiakaspalvelutyöntekijä. Näissä puheluissa on mahdollisuus myydä tuote (usein kutsutaan lisämyynniksi), markkinoida yrityksen toimintoja tai suorittaa kohderyhmäanalyysi. Tulopuhelut voivat myös tuottaa tietoa, joka on relevanttia potentiaaliselle lähtevälle telemarkkinoinnille tulevaisuudessa - esimerkiksi silloin, kun soittaja on osoittanut kiinnostusta tavaraa tai palvelua kohtaan.

Lähtevä telemarkkinointi on se, mitä useimmat yhdistävät termiin. Se koskee puheluita, joissa markkinoija soittaa asiakkaille suoraan. Jotkut puhelut voivat tapahtua, koska asiakas on pyytänyt olla yhteydessä, mutta ne voivat myös perustua siihen, että kohderyhmäanalyysi on osoittanut, että henkilö voisi olla kiinnostunut siitä, mitä markkinoija haluaa sanoa.

Teleperformance Nordicin telemarkkinointi

Teleperformance on yksi maailman suurimmista telemarkkinointiyrityksistä. Pohjoismainen toimintamme on alan johtava Pohjoismaissa ja kasvamme jatkuvasti, kun yhä useammat yritykset valitsevat meidät palveluksiaan. Kun otat yhteyttä meihin, varmistamme, että laadimme hyvin harkitun suunnitelman siitä, miten voimme parhaiten edistää yrityksesi etuja ja täyttää tarpeitasi.

Haluatko ottaa yhteyttä meihin varataksesi tapaamisen suoraan telemarkkinointia koskevasta asiasta?

Täytä yhteystietolomakkeemme, niin palaamme mahdollisimman pian!

Telemarkkinoinnin asiantuntijat

Teleperformance Nordicilla on kokemusta telemarkkinoinnista useiden vuosikymmenten ajan. Joka päivä noin 1 500 työntekijäämme Pohjoismaissa työskentelevät eri kokoisilla asiakkailla, eri aloilla ja koko alueella. Jokainen, joka edustaa yrityksemme, olipa hän sitten suoraan telemarkkinoinnissa tai muilla tehtävillä, saa perusteellista koulutusta varmistaakseen yhdenvertaisen palvelun kaikille, riippumatta siitä, kuka sen suorittaa. Varmistamme myös, että yksittäiset telemarkkinoinnin työntekijät saavat laajan koulutuksen asiakkaasta ja tuotteista, joita he tulevat työskentelemään. Tätä ei koskaan laiminlyödä.

Tavoitteellista telemarkkinointia

Kaikessa markkinoinnissa tavoitemarkkinat ovat keskeisiä. Tietääksesi, miten pääset ja puhut potentiaalisille asiakkaille, tarvitaan analyysejä niistä. Teleperformance Nordicin asiakkaat voivat luottaa siihen, että teemme nämä analyysit. Ennen puhelimen nostamista meidän täytyy luoda selkeä kuva tavoitemarkkinoista ja henkilöistä, joita haluamme tavoittaa. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä asenne on auttanut meitä tulemaan yhdeksi suurimmista yrityksistä sekä Pohjoismaissa että maailmassa telemarkkinoinnissa.

Telemarkkinointia erilaisille asiakkaille

Mikä telemarkkinointityyli sopii sinun yrityksellesi? Teleperformance Nordicilla työskentelemme sekä yrityksillä, jotka kohdistavat toimintansa kuluttajiin, että yrityksille, jotka kohdistavat toimintansa toisiin yrityksiin.

B2B

B2B-muotoinen telemarkkinointi vaatii erityisiä taitoja ja erilaisen suhtautumisen verrattuna tavalliseen kuluttajamarkkinointiin. Olemme kokeneita tämän tyyppisessä telemarkkinoinnissa ja työskentelemme vuosittain monien Pohjoismaisten yritysten kanssa, jotka pyrkivät tavoittamaan muita yrityksiä palveluillaan tai tuotteillaan.

B2C

Telemarkkinoinnissa yleisin työmuoto, jossa Teleperformance työskentelee, on puhelut ja vastaukset kuluttajilta. Henkilökuntamme työskentelee päivittäin erilaisten tuotteiden ja palvelujen kanssa eri ikäisille ja eri maantieteellisille alueille Pohjoismaissa.

Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja Teleperformancein telemarkkinoinnista!


I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.