Davraniş Kurallari

Başkan ve İcra Kurulu Başkanının Mesajı

Saygıdeğer Çalışanlarımız,

Dürüstlük -- Saygı, İnovasyon, Profesyonellik ve Adanmışlıkla birlikte -- Teleperformance’ın kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan beş temel değerinden biridir. Teleperformance'da her bir bireyin daima dürüstçe hareket etme sorumluluğu bulunmaktadır.

Dürüstçe davranma taahhüdümüz; en yüksek mesleki ve etik standartlara uymanın yanı sıra sektörümüzün, şirketimizin ve faaliyetlerimizin tabi olduğu kanunların lafzına ve ruhuna uymamız anlamına gelmektedir. Etik bir biçimde ve dürüstçe hareket etmemiz, hizmet ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Grubun intranetinde de yer alan bu Davranış Kuralları, tüm Teleperformance çalışanları için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu Davranış Kuralları, Teleperformance'ın iş davranışlarıyla ilgili politikalarını ortaya koymakta ve uygunlukla ilgili meseleler hakkındaki olası her türlü sorunuzu kimlerin cevaplayabileceğini belirtmektedir. Lütfen bu metni, doğru kararları almanıza ve mesleki görevlerinizle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmenize yardımcı olacak bir kaynak olarak kullanınız. Yıl içinde bütün zamanlarda kullanılabilecek bir belge olarak tasarlanmış bulunan bu belgeye düzenli olarak başvurmanızı tavsiye ederim.

Davranış Kurallarımız, Teleperformance ekibi olarak bizsiz var olamaz. Sürekli iyileştirme ve ıslah edici faaliyetler, Global Uygunluk Çerçevemizin ayrılmaz bir parçasıdır. Herhangi bir sorunuz varsa veya uygunsuz davranışlara şahit olursanız, konuyu Uygunluk Departmanımızın dikkatine sunmak üzere kurum içi raporlama sistemimiz olan Etik yardım Hattından istifade etmenizi önemle tavsiye ederim.

Dürüstçe davranabilmemiz, her birimizin davranış standartlarımızla ilgili politikaları anlamamıza ve bunlara uymamıza bağlıdır. Teleperformance'da bulunan hepimizin en yüksek standartlara bağlı kalmamız elzemdir. Bu bizim; müşterilerimize, ortaklarımıza, hisse senedi sahiplerimize ve kendimize karşı borcumuzdur. Bu Davranış Kurallarında yer alan prensiplere sahip çıkmak ve hem şirket içinde hem de şirket dışında öne çıkarmak için sergilediğiniz derinden bağlılığınız için hepinize teşekkür ederim.

Daniel Julien

Başkan ve İcra Kurulu Başkanı

 

 

1. Giriş

 

Teleperformance SE (bütün yan kuruluşları, “Teleperformance” veya “Grup” dâhil olmak üzere), şirketleri insan hakları, uluslararası çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini öne çıkarmak ve bu ilkeleri, kendi uygulamalarına entegre etmeyi taahhüt etmek suretiyle sosyal bakımdan sorumlu bir tutum benimsemeye teşvik etmek amacıyla başlatılmış bulunan bir Birleşmiş Milletler girişimi olan B.M. Küresel İlkeler Sözleşmesine (U.N. Global Compact) bağlıdır. Bu, piyasaların, işletmelerin, teknoloji ve finansın, dünyanın dört bir yanındaki ekonomiler ve toplumların yararına faaliyet göstermesini güvence altına alan bir taahhüttür. 

Teleperformance 2011 yılında, yan kuruluşları bünyesinde yolsuzluğun bütün biçimleriyle mücadele etme taahhüdünde bulunmuştur. Teleperformance, söz konusu taahhüdü yerine getirebilmek amacıyla bu Davranış Kurallarını benimsemiştir.

Bu Davranış Kuralları, kendi faaliyetlerinin tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere riayet etmeleri konusunda Teleperformance çalışanlarına yardımcı olmak ve rehberlik etmek için gereken temel prensipleri içermektedir. Grup tarafından benimsenmiş bulunan Global Uygunluk Çerçevesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Uygun olan durumlarda her bir yan kuruluşun Dâhili Yönetmeliklerine eklenmektedir.

Bu Davranış Kuralları, Grubun aşağıdakilerle ilgili Uygunluk politikalarını içermektedir:

- Yolsuzlukla mücadele

- Nüfuz ticareti

- Para aklamayla mücadele

- Hediyeler, seyahat ve eğlence

- Bağışlar, sponsorluk ve hayırseverlik

- Siyasi faaliyetler

- Kolaylaştırma ödemeleri

- Çıkar çatışmaları 

 

2. Teleperformance Global Uygunluk Programina Genel Bakiş

 

Global Uygunluk Organizasyonuna Genel Bakış

Organizasyonun Tanıtımı

Teleperformance'ın Global Uygunluk Organizasyonu, Grubun kıdemli yönetimi ve Teleperformance SE Yönetim Kurulunun Denetim ve Uygunluk Komitesinden Grubun bütün düzeylerine kadar uzanan özel bir yapılanmadır.

Bu özel yapılanma, Global Uygunluk Programımızın politika ve usullerinin, Grup çapında etkin ve verimli bir biçimde uygulanmasını güvence altına almaktadır.

Global Uygunluk Organizasyonunda aşağıdaki liderler yer almaktadır:

- Baş Uygunluk Sorumlusu

- Baş Uygunluk Sorumlusu Yardımcısı veya Baş Gizlilik Sorumlusu

- Global Gizlilik Ofisi, Birleşik Krallık ve CEMEA bölgesi, Amerika Kıtası ve Asya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumluları dâhil.

Baş Uygunluk Sorumlusu ve/veya Baş Uygunluk Sorumlusu Yardımcısı, Teleperformance kıdemli yönetimine ve Teleperformance SE Yönetim Kurulunun Denetim ve Uygunluk Komitesine raporlar ve güncellemeler sunar.

Global Uygunluk Organizasyonu hakkında daha fazla bilgi, Grubun intranetinde yer almaktadır.

Global Uygunluk Çerçevesi

Global Uygunluk Çerçevesi, Teleperformance'ın bu Davranış Kuralları da dâhil olmak üzere uygunluk politika ve prosedürlerini kapsamaktadır. Global Uygunluk Çerçevesinin bileşenleri, Grubun intranetinde yer almaktadır. Baş Uygunluk Sorumlusu ve Baş Uygunluk Sorumlusu Yardımcısı ve Baş Gizlilik Sorumlusu, Global Uygunluk Çerçevesinin Grup çapında uygulanmasından sorumludur.

Bilgi ve cevaplar nasıl alınır? Öneriler nasıl iletilir?

Bir çalışan olarak sorularınız olursa, tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız veya fikir veya önerileriniz varsa bunları Yerel Bağlantı Kişinize iletebilirsiniz. Yerel Bağlantı Kişiniz aşağıdakilerden biridir:

- Yöneticiniz

- Yerel İnsan Kaynakları Departmanınız veya yerel Hukuk Departmanındaki bağlantı kişiniz

- Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlunuz dâhil olmak üzere Uygunluk Departmanının bir üyesi

- İç Denetim Departmanının bir üyesi 

Bu Davranış Kurallarında Kullanılan Bazı Terimlerin Tanımları

Yolsuzluk, bir çıkar elde etmek amacıyla veya diğer uygunsuz amaçlarla gerçekleştirilen dürüst olmayan, etik dışı veya hileli davranışlardır. Bir bireyin (yolsuzluk yapan kişinin) kendi şahsi görev alanına doğrudan veya dolaylı olarak giren bir edimi gerçekleştirmek, geciktirmek veya gerçekleştirmekten imtina etmek maksadıyla her türlü bağış, vaat, hediye veya menfaati talep ettiği, onayladığı veya kabul ettiği cezai yaptırımı olan davranışları içerir. Söz konusu menfaatler mali olabilir fakat mutlaka mali olmaları şart değildir.

Yolsuzluk; nüfuz ticareti, Kolaylaştırma Ödemelerinden Rüşvete kadar pek çok biçimde ortaya çıkabilir. Yolsuzluğa karışan kişiler devlet memurları veya müşteriler, tedarikçiler veya iş ortakları gibi özel kişiler de olabilir. Yolsuzluk faaliyetleri kimi zaman, bunları gizlemek veya soruşturmalardan saklamak gayretiyle ticari aracılar kullanılarak kolaylaştırılmaktadır.

Genel olarak iki tür yolsuzluk vardır:

-          bir kararı veya karar verme mekanizmasını etkilemek amacıyla birine bir menfaat teklif etmek veya menfaat (yetkilendirme, hak, tedarik, iş, sözleşme, mali kazanç, vs.) sağlamaktan oluşan aktif Yolsuzluk;

-          bir kararı etkilemek için bir kişinin nüfuzunun kullanılması karşılığında bir menfaat (genellikle para veya hizmet) kabul veya elde etmekten oluşan pasif Yolsuzluk. Pasif Yolsuzluk mutlaka talep edilmiş olmayabilir fakat olma ihtimali vardır ve irtikap gibi ciddi faaliyetleri içerebilir.

Kolaylaştırma Ödemesi; belirli idari formalitelerin veya süreçlerin gerçekleştirilmesinin veya hızlandırılmasının sağlanması için tipik olarak bir kamu veya devlet memuruna para ödenen bir Yolsuzluk şeklidir.

Rüşvet; olumlu bir karar veya sonuç, eylemsizlik veya geciktirme eylemi karşılığında, başka bir kişiye nakit veya başka bir değerli hediyenin sunulduğu yaygın bir Yolsuzluk biçimidir.

İrtikap; bir iş, bir sözleşme veya yetkilendirme vermek karşılığında, arada sırada veya her gün para talep etmekten bireylere veya ailelerine karşı fiziksel tehditlere kadar değişebilen baskılar uygulamak suretiyle yersiz menfaatler talep etmek anlamına gelmektedir.

Uygulama kapsamı

Bu Davranış Kuralları, Teleperformance'ın yerel, ülkesel, bölgesel ve/veya uluslararası düzeylerdeki bütün ekonomik faaliyetleri için geçerlidir.

Hukuka uygunluk

Teleperformance çalışanları, tabi oldukları bütün kanunlara sıkı sıkıya uymak zorundadır.

İkamet ettiğiniz ülkenin dışında istihdam edilmeniz veya görevlendirilmeniz durumunda, çalışanların ayrıca istihdam edildikleri veya görevlendirildikleri lokasyonda yürürlükte bulunan iç hukuk kurallarına da sıkı sıkıya bağlı hareket etmeleri de şarttır. Yürürlükteki hukuk ve/veya içeriği hakkında kafa karışıklığı, anlayış eksikliği veya şüphe olması durumunda, çalışanlar derhal Yerel Bağlantı Kişilerini veya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlularını mutlaka bilgilendirmelidirler.

 

3. Davraniş Kurallarinin İlkeleri

 

Yolsuzlukla mücadele 

Teleperformance'da her türlü Yolsuzluk, Rüşvet veya İrtikap faaliyeti kesinlikle yasaktır.

Dünya çapında bir şirket olan Teleperformance'ın, ABD Yurt Dışındaki Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu, Birleşik Krallık Rüşvet Kanunu ve Sapin II olarak bilinen Fransız yolsuzlukla mücadele kanunu ve iş yaptığımız yargı çevrelerindeki benzeri diğer yolsuzlukla mücadele kanunları dâhil olmak üzere Yolsuzluk, Rüşvet ve yasadışı ödemelerle ilgili yürürlükteki bütün kanunlara uyması şarttır. Bu kanunlar, görevlerini yerine getirirlerken devlet memurları ve özel şahıslara rüşvet verilmesini yasaklamaktadır. Ayrıca Teleperformance'ın gereken defter ve kayıtları tutmasını ve ihlaller için cezai yaptırımlar ve hukuki cezalar tesis etmesini de gerektirmektedirler. Teleperformance'ın işlerini daima bu kanunlara uygun biçimde yürütmemiz şarttır.

Teleperformance çalışanları, Kolaylaştırma Ödemeleri de dâhil olmak üzere, rüşvet veya diğer herhangi bir tür uygunsuz ödeme teklif veya kabul etmeyecektir. Buna ek olarak, Teleperformance çalışanları; hediyeler, krediler, indirimler veya aşırı ağırlama giderleri gibi değer taşıyan nesneleri temin veya kabul etmeyecek veya bir kararı etkilemek amacıyla şirket fonlarını hiçbir koşul altında kullanmayacaklardır. Bu, diğerlerinin yanı sıra tedarikçiler, müşteriler, rakipler, kamu makamlarının temsilcileri, siyasi partiler, siyasi bilinirliğe sahip bireyler vs. ile ilgilidir.

Teleperformance çalışanları, iş veya rekabet avantajı elde etmek maksadıyla doğrudan veya bir üçüncü taraf üzerinden herhangi bir ödeme veya hizmetler, hediyeler, eğlence veya diğer menfaatler teklif etmek, vermek, vaat veya talep etmekten imtina etmek zorundadır. Buna ek olarak, Teleperformance çalışanları doğrudan gerçekleştirme yetkisine sahip olmadıkları hiçbir edimi bir üçüncü taraf üzerinden gerçekleştirmeyecektir. Bu kurallar devlet yetkilileri, şirketler ve özel kişilerle gerçekleştirilen işlemler ve etkileşimler için geçerlidir.

Nasıl davranılması gerekmektedir

Bir iş ortağı, tedarikçi veya başka bir üçüncü tarafla ilişki kurmadan önce ilgili kişi veya şirket üzerinde uygun mali ve diğer ayrıntılı incelemelerin (due diligence) gerçekleştirildiğinden emin olmanız şarttır. Bir iş ortağı, tedarikçi veya diğer üçüncü taraflarla angajmana girmeden önce hangi ayrıntılı incelemeleri (due diligence) ve diğer prosedürleri gerçekleştirmeniz gerektiğinden emin olmak için lütfen yerel Hukuk Departmanına veya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlusuna başvurunuz.

Örnekler

- Bana, yerel bir “danışman” ın görevlendirilmesinin, yabancı bir devletten ihtiyaç duyduğumuz tüm izinleri almamıza yardımcı olabileceği söylendi. Bu danışman büyük bir danışmanlık avansı talep etti ve parayı “sürecin ilerlemesini kolaylaştırmak” için kullanacağını söyledi. Bu danışmanlık avansını ödeyebilir miyim? Kime başvurmalıyım?

Hayır. Uygun olmayan ödemelerin yapılmadığından ve tam olarak hangi hizmetlerin sağlandığını bildiğinizden emin olmadan, herhangi bir avans veya başka bir meblağ ödememeniz gerekir. Teleperformance üst yönetimine danışmanız gerekmektedir.

- Yeni ofisler kurmaktan sorumluyum ve yerel yetkililer telefon hatlarımızı bağlamadan önce bir ödeme talep ettiler. Ne yapmalıyım?

Telefon hattı bağlanmasıyla ilgili yasal ücretlere karşılık gelmedikçe bu ödemeyi yapmamalısınız.

Ödemeler yasal, yazılı bir sözleşmenin şartlarına uygun ve usulünce düzenlenmiş bir faturanın ibraz edilmesi üzerine yapılıyor değilse, aracılara ödemeler yapılmamalıdır. Gerçekleştirilen işin kanıtları da dâhil olmak üzere uygun evraklar olmaksızın herhangi bir ödeme yapılamaz ve geri ödenebilir masraflar için makbuzların temin edilmesi şarttır. Ödemeler asla nakit olarak yapılamaz.

- Teleperformance'ın stand açanlardan biri olduğu uluslararası bir fuara katılıyorum. Teleperformance markalı promosyon malzemeleri dağıtmayı planlıyoruz ve devlet memuru olabilecek bazı ziyaretçileri dışarıya içki içmeye davet edebilirim. Yolsuzlukla mücadele kanunlarını ihlal etmiş olur muyum?

Müşterilerimize promosyon malzemeleri vermemiz, söz konusu ürünler bir ticari fuar kapsamında ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sergilemek veya açıklamak için tasarlandığında meşru bir harcamadır. Bazı yolsuzlukla mücadele kanunları ve/veya devlet politikaları, bir devlet memuruna her ne surette olursa olsun herhangi bir şekilde konukseverlik göstermekten sizi men ediyor olabilir, bu nedenle söz konusu devlet memuruna, sizin konukseverliğinizi kabul etme yetkisi olup olmadığını sormalısınız.

Genel olarak, konuklarınız kim olursa olsun, daima masrafların makul düzeyde olduğundan emin olmak ve bu Davranış Kurallarının “Hediyeler, seyahat ve eğlence” bölümündeki talimatlara uymak konusunda dikkatli olmanız şarttır. Her halükârda, hediye veya ağırlama türünü ve gerekçesini belirten yazılı bir kayıt tutmalısınız ve hediye veya ağırlamanın, bir kararın uygunsuz bir şekilde etkilenmesi amacıyla temin edilmesinin söz konusu olamayacağını güvence altına almalısınız. 

Nüfuz ticareti

Nüfuz ticareti; bir kişi başka bir kişiye vaatler, hediyeler veya başka herhangi bir menfaat teklif veya temin ettiğinde, bunları elde eden tarafın, makamını veya siyasi nüfuzunu, genellikle bir devlet memuru veya kamu makamından menfaatler, istihdam, ihaleler veya diğer lehte kararlar temin edilmesi maksadıyla kullanması üzerine ortaya çıkar.

Teleperformance'da nüfuz ticareti kesinlikle yasaktır.

Nasıl davranılması gerekmektedir

Teleperformance çalışanları, bir devlet kurumu veya kamu makamının temsilcilerinin dâhil olduğu konular üzerinde şirket adına çalışırlarken, nüfuz ticareti veya diğer herhangi bir Yolsuzluk veya Rüşvet biçiminin söz konusu olmamasını güvence altına almak konusunda bilhassa dikkatli olmalıdırlar.

Örnekler

- Yurt dışındaki bir ihale için bir Teklif Talebi üzerinde çalışıyorum. Bana, bu ihaleyi almak için söz konusu ülkedeki yerel nüfuz sahibi bir kişiyle temasa geçmem gerektiği söylendi. Bunu yapabilir miyim?

Hayır. Nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair tavsiyeler almak üzere Yerel Bağlantı Kişiniz, ilgili ülkenin Hukuk Departmanı veya Grup Uygunluk Departmanına başvurmanız gerekmektedir.

- Yurt dışında yeni bir Teleperformance iletişim merkezi kurmak için gerekli izinlerin alınması üzerinde çalışıyorum. Bana, izinleri almak için o ülkedeki nüfuz sahibi bir yerel kişiyle temasa geçmem gerektiği söylendi. Bu kişiyle temasa geçebilir miyim?

Hayır. Yerel kişi ile temasa geçmemelisiniz. Nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair tavsiyeler almak üzere Yerel Bağlantı Kişiniz, ilgili ülkenin Hukuk Departmanı veya Grup Uygunluk Departmanına başvurmanız gerekmektedir.

- Teleperformance tarafından yabancı bir şirketin satın alınması üzerinde çalışıyorum. Bana, mevzuatın gerektirdiği yasal onayların alınmasına yönelik prosedürler kapsamında, söz konusu ülkede yerleşik olan bir aracıdan hizmet alınmasının zorunlu olduğu söylendi. Ne yapmalıyım?

Nasıl hareket etmeniz gerektiğine dair tavsiyeler almak üzere Yerel Bağlantı Kişiniz, ilgili ülkenin Hukuk Departmanı veya Grup Uygunluk Departmanı ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. 

Hediyeler, seyahat ve eğlence

Bir kişi makul piyasa değerini ödemeksizin değerli bir şeyi teslim aldığında, o kişi bir hediye almış demektir. Bu Davranış Kurallarının amaçları bakımından seyahat ve eğlence; yemekler, içecekler, giriş biletleri, ulaştırma, seyahat masrafları, konaklama veya harcırahlar gibi değeri olan herhangi bir şeyi ödeme yapılmaksızın vermek veya almak anlamına gelmektedir.

Teleperformance; müşteriler, potansiyel müşteriler, iş ortakları, bayiler, tedarikçiler ve diğer üçüncü taraflarla etkileşime giren çalışanlarının, hediyeler, seyahat ve/veya eğlence teklif veya kabul ederken birtakım kılavuz ilkelere uymasını zorunlu tutmaktadır. Teleperformance iş hediye ve eğlencelerinin temin ve kabul edilmesine aşağıdaki koşullar altında genel olarak izin vermektedir:

- değer ve sıklık bakımından makul olmaları gerekmektedir;

- uygun ve geleneksel iş nezaketleri olmaları gerekmektedir;

- söz konusu yargı çevresinde yürürlükte bulunan kanunlar ve yasal iş uygulamalarıyla tutarlı olmaları gerekmektedir;

- söz konusu hediye, seyahat veya eğlencenin Teleperformance çalışanını bir iş kararıyla ilgili olarak veya Teleperformance'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi konusunda etkilediğine VEYA bunları alan kişinin iş kararlarını etkilediğine dair herhangi bir çıkarımda bulunulamaması gerekmektedir;

- görünümlerinin uygun ve Teleperformance'a veya hediye, seyahat veya eğlenceyi alan kişiye rahatsızlık verme veya itibarını zedeleme riski taşımamaları gerekmektedir.

Her halükârda, hediye, seyahat ve/veya eğlence türünü ve gerekçesini belirten yazılı bir kayıt tutmalısınız ve hediye veya ağırlamanın, bir kararın uygunsuz bir şekilde etkilenmesi amacıyla temin edilmesinin söz konusu olamayacağını güvence altına almalısınız.

Nasıl davranılması gerekmektedir

Teleperformance çalışanları, ister parasal ister parasal dışı olsun, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir devlet memuru, müşteri, tedarikçi, alt yüklenici veya diğer herhangi bir üçüncü tarafa veya bunlardan herhangi bir şatafatlı veya aşırı hediye veya menfaat temin etmemelidir. Hediye veya davetler asla bir Teleperformance çalışanının iş kararını etkilememelidir veya bunları alan kişinin kararını etkiliyor izlenimini uyandırmamalıdır. 

Örnekler

- Bana, bir Teleperformance iş meselesi hakkındaki kararımı etkilemeye yönelik olduğunu düşündüğüm bir hediye teklif edildi. Ne yapmalıyım?

Hediyeyi kibarca reddedin ve durumu, Yerel Bağlantı Kişinize veya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlunuza bildirin.

- İşimin bir parçası olarak, çok sayıda toplantı ve gezi organize ediyorum. Şimdi Teleperformance çalışanları için oda rezervasyonu yaptığım bir otel, annemle babamın evlilik yıldönümü için bana ücretsiz bir hafta sonu konaklaması teklif etti. Bu teklifi kabul edebilir miyim? 

Hayır. Hediyeden şahsen istifade etmeyecek olsanız bile bu teklifin kabul edilmesi, iş kararlarınızı etkileyebilecek bir menfaatin kabul edildiği intibaını uyandırır ve ileride Teleperformance için otel ayarlarken tarafsız kalmanızı zorlaştırır. 

Bağışlar, katkılar, hayırseverlik, sponsorluk

Yardım niteliğindeki bağışlar, katkılar ve sponsorluklar, yardımseverlik amacıyla veya belirli bir yardım veya hayırseverlik hedefini desteklemek amacıyla verilen hediyelerdir. Yardım niteliğindeki bir bağış, katkı veya sponsorluk; nakit, hizmetler veya yeni veya kullanılmış ürünler şeklinde olabilir. Acil veya insani yardımları, kalkınma yardımı desteklerini ve tıbbi bakım yardımını da içerebilir.

Mesuliyet sahibi kurumsal bir vatandaş olan Teleperformance, bünyesinde çalıştığımız topluluklara, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitemiz vasıtasıyla, kıymetli hayırsever hedefleri desteklemek suretiyle katkıda bulunabileceğimiz kanaatindedir. 

Nasıl davranılması gerekmektedir

Herhangi bir yardım niteliğindeki hedef veya faaliyete Teleperformance namına yapılacak her türlü yardım niteliğindeki bağış veya katkıların, önceden ve yazılı olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı tarafından onaylanması şarttır (csr@teleperformance.com)

Teleperformance adına bir yardım kuruluşu desteklenirken veya hayırsever bir hedef veya faaliyet için sponsorluk yapılırken, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesinin, yararlanan tarafın iyi niyetli bir yardım kuruluşu olduğundan, yerel yargı çerçevesi nezdinde gerektiği gibi kayıtlı veya ruhsatlı olduğundan ve söz konusu katkının kurumsal değerlerimiz ve politikamız doğrultusunda olduğundan emin olması gerekmektedir.

Bir devlet memuru ile ilişkili bir yardım kuruluşuna bağış, katkılar veya sponsorluk yapılmasına izin verilmemektedir.

Onaylanmış olan bütün yardım niteliğindeki bağışlar, katkılar veya sponsorluklarla ilgili olarak hesap verilebilir olunması ve bunların şirketin defterlerinde kesin doğru bir biçimde kaydedilmiş olması şarttır. 

Örnekler

- Bir iş sahasındayken, yerel topluluktan biri bana gelerek yerel bir yardım kuruluşuna bağışta bulunmamı istedi. Ne yapmalıyım?

Kendi paranızı kullanarak yardım kuruluşlarına kendi adınıza bağışta bulunma konusunda serbestsiniz.

Teleperformance'ın bağışta bulunması isteniyorsa, daha ayrıntılı değerlendirme için talebinizi Yerel Temsilcinize veya CSR Komitesi Başkanına (csr@teleperformance.com) iletmeniz gerekmektedir. 

Siyasi faaliyetler 

Teleperformance sıkı siyasi, dini ve felsefi tarafsızlık uygulamaktadır.

Buna göre Teleperformance’ın politikası; siyasi adaylara, seçilmiş temsilcilere veya yetkililere, siyasi partilere veya dini kuruluşlara maddi katkı sağlamamaktır.

Teleperformance, çalışanlarının, Teleperformance'ı temsil etmemeleri ve faaliyetlerinin başkaları tarafından Teleperformance'ın katılımı veya Teleperformance adına katılım olarak görülmemesini sağladıkları sürece, münferiden siyasi süreçlere katılma haklarına saygı göstermektedir. 

Nasıl davranılması gerekmektedir

Siyasi faaliyetlere katılmayı tercih ediyorsanız, bu faaliyetlere kendi adınıza ve çalışma saatleri ve lokasyonları dışında katılın.

Siyasi faaliyetler için Teleperformance'ın tesislerini, materyallerini, sarf malzemelerini, ekipmanlarını veya diğer kaynaklarını asla kullanmayın.

Siyasi görüşlerinizi desteklemek amacıyla Teleperformance'ın kurumsal imajını, logolarını, kırtasiye malzemelerini veya diğer Teleperformance malzemelerini kullanmayın.

Başkalarının inançlarına saygı gösterin.

Teleperformance, onun işleri, sektörü, müşterileri veya çalışanları ile herhangi bir şekilde ilgili bir hususu ele alan herhangi bir siyasi karar alma sürecine katılacak olursanız, yerel Hukuk Departmanınıza veya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlunuza haber vermeniz ve böylesine bir husus hakkında tartışmaktan ve oy kullanmaktan kaçınmanız gerekmektedir.

Örnekler

- Politikaları Teleperformance değerleri ile son derece uyumlu olan yerel bir siyasi aday için gönüllü çalışmalar yapıyorum. Birkaç broşür çoğaltmak için fotokopi makinesini kullanabilir miyim?

Hayır. Teleperformance, kişisel siyasi faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla her türlü şirket kaynaklarının kullanılmasını ve mesai saatleri içinde bu tür çalışmalara katılmayı yasaklamıştır.

- Yaşadığım yerdeki yerel siyasi toplulukta fiilen çalışıyorum. Bu faaliyetleri Teleperformance'a bildirmem gerekiyor mu?

Bildirim sadece belirli durumlarda gereklidir. Sizin durumunuzda bildirimde bulunulması gerekip gerekmediğini öğrenmek için lütfen yerel Hukuk Departmanınız veya Bölgesel Veri Güvenliği sorumlunuzla görüşün.

- Benden, bir siyasi parti adayının kampanyasına katkıda bulunmam istendi. Bu türden bağışlarda bulunmama izin veriliyor mu?

Evet, kendi paranızı kullanarak yardım kuruluşlarına kendi adınıza bağışta bulunabilirsiniz. Bağışların Teleperformance adına yapılmaması veya herhangi bir şekilde Teleperformance'a menfaat sağlamak için yapılmamalıdır. 

Çıkar çatışmaları

Bir Teleperformance çalışanının, Teleperformance'ın en iyi çıkarları veya itibarıyla çatışan veya karıştığı veya çakıştığı izlenimi uyandıran mali, işle ilgili veya kişisel çıkarı veya faaliyeti olduğunda bir çıkar çatışması meydana gelebilir. Bir çıkar çatışması olan veya öyle algılanabilecek birçok durum vardır, örneğin:

- Teleperformance'a karşı görev veya sorumluluklarınızla çakışan veya Teleperformance'ın en iyi çıkarları doğrultusunda hareket etme kabiliyetinizi etkileyen bir durumlar;

- Sizin, bir aile üyenizin veya arkadaşınızın, sizin Teleperformance'daki konumunuzun bir sonucu olarak para dâhil uygunsuz menfaat, hizmetler veya diğer kazançlar elde ettiği durumlar;

- Teleperformance'daki pozisyonunuz sayesinde öğrendiğiniz bir iş fırsatı üzerine sizin, bir aile üyenizin veya bir arkadaşın söz konusu bilgiyi kişisel menfaat sağlamak veya Teleperformance'ın en iyi çıkarları aleyhine başka şekilde kullandığı durumlar.

Grubun çıkarları doğrultusunda bilinçli iş tercihleri yapmanız gerekmektedir. Kişisel çıkarlarınızın veya yakın arkadaşlarınızın veya akrabalarınızın çıkarlarının Teleperformance’ın çıkarları ile çakıştığı -- veya çakışıyor izlenimi uyandırdığı -- her türlü durumlardan kaçınmalısınız.

Nasıl davranılması gerekmektedir?

Profesyonel faaliyetler yürütürken, yalnızca Teleperformance'ın en iyi çıkarları doğrultusunda hareket etmeniz ve herhangi bir durumdan, ister doğrudan ister bir üçüncü taraf üzerinden dolaylı olarak kendinize veya başkalarının kazanç sağlamak amacıyla istifade etmekten veya yararlanmaktan kaçınmanız şarttır.

Fiili ve olası çıkar çatışmalarını önceden tespit etmeniz ve satın alma, alt yüklenicilere iş verme ve iş geliştirme gibi belirli faaliyet alanlarında Teleperformance'ın tespit ettiği usullere sıkı sıkıya bağlı kalmanız şarttır. Ayrıca, ülkenizde veya ilgili ülkede geçerli olan mevzuata da uymanız gerekmektedir.

Sizin veya aile üyelerinizin bir çıkar çatışması teşkil eden veya teşkil ettiği intibaını uyandıran bütün şirket dışı çıkarlarınızı yöneticinize veya yerel Hukuk Departmanına yazılı olarak ifşa etmeniz şarttır.

Teleperformance kaynaklarını herhangi bir türden kişisel kazanç veya menfaat elde etmek için kullanmaktan kaçının. Teleperformance'ın ofis ekipmanları, malzemeleri, zamanı, kaynakları ve/veya fikri mülkiyeti buna dâhildir. 

Örnekler

- Görevimi yaptığım sırada, büyük para getirebilecek büyük bir iş fırsatı keşfettim. Bu fırsattan kendim için istifade edebilir miyim?

Söz konusu fırsat Teleperformance'ın iş kolunda ise veya bir Teleperformance iş ortağı veya tedarikçisiyle ilgiliyse, fırsatı yöneticinize, yerel Hukuk Departmanına veya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlusuna açıklamanız ve kendilerinin tavsiyelerine uymanız gerekmektedir.

 Şirket dışında, Teleperformance'daki performansınızı etkileyebilecek işlerden veya istihdamdan kaçınmanız gerekmektedir. Emin değilseniz, Yerel Bağlantı Kişinizin tavsiyesini alın.

- Eşim, Teleperformance'ın rakiplerinden biri için çalışıyor. Evde iş konuşmuyoruz ve eşimin mesleki hayatında neler yaptığını göremiyorum. Yine de mesai arkadaşlarımdan bazıları şüphe uyandıran bir durum içinde olduğumu ima etti. Ne yapmalıyım?

Bu, bir çıkar çatışması izleniminin oluşmasına neden olabilir. Hem kendinizi hem de şirketi korumak için durumu yöneticinize, yerel Hukuk Departmanına veya Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlusuna bildirmelisiniz.

Buna ek olarak hem sizin hem de eşinizin her iki şirketin gizli veya tescilli bilgilerinin korunmasını ve diğer tarafa ifşa edilmemesini sağlamak için gereken önlemleri almalısınız. Örneğin, Teleperformance oturum açma kimliğinizi veya şifrenizi eşinizle veya başka hiç kimseyle paylaşmamanız gerekir.

Para aklamayla mücadele

Para aklama; yasadışı yollardan elde edilen para veya varlıkların kökeninin veya kaynağının gizlenmesi veya yasadışı yollardan kazanılmış gelirlerin yasal olarak görünmesini sağlama sürecidir. Para aklama ayrıca, bir suç veya kabahatin doğrudan veya dolaylı gelirlerinin yerleştirilmesi, gizlenmesi veya dönüştürülmesine yardımcı olmayı da içerir. Tersine para aklama, yasadışı amaçlarla kullanılacak olan meşru bir fon kaynağını gizleme sürecidir. 

Teleperformance'da para aklama ve tersine para aklama kesinlikle yasaktır.

Teleperformance çalışanları, Teleperformance'ın herhangi bir suç teşkil eden faaliyetten elde edilen gelirleri almaması veya buna herhangi bir şekilde yardımcı olmamasını güvence altına almak zorundadır. Bu, cezai yaptırım gerektirecek bir kara aklama veya tersine kara para aklama suçu oluşturabilir.

Ödemeler yasal, yazılı bir sözleşmenin şartlarına uygun ve usulünce düzenlenmiş bir faturanın ibraz edilmesi üzerine yapılıyor değilse, aracılara ödemeler yapılmamalıdır. Gerçekleştirilen işin kanıtları da dâhil olmak üzere uygun evraklar olmaksızın herhangi bir ödeme yapılamaz. Geri ödenebilir masraflar için makbuzların temin edilmesi şarttır. Ödemeler asla nakit olarak yapılamaz.

Nasıl davranılması gerekmektedir

Teleperformance çalışanları, bütün olağandışı veya şüpheli faaliyetlere veya para aklama işaretlerine karşı uyanık olmalı ve bunu Paris'teki Grup Finans Departmanına bildirmelidir.

Tedarikçilerle çalışırken, tedarikçinin ülkesi dışındaki bir hesaba veya bir üçüncü tarafın banka hesabına para göndermeyin. Normal iş akışının dışında olacak şekilde ödemeler yapmayın ve ödemeleri farklı banka hesaplarına bölüştürmeyin.

Müşterilerden para alırken birden çok banka hesabından, bir vergi cennetinde bulunan bir banka hesabından, müşterinin faaliyet gösterdiği ülke dışındaki yabancı banka hesaplarından gelen ödemelere, normal iş akışının dışındaki erken ödemelere ve nakit olarak yapılan ödemelere karşı tetikte olun. Bu türden bütün etkinlikleri Paris'teki Grup Finansman Departmanına bildirmeniz şarttır.

Örnekler

- Uzun süredir iş yaptığımız bir tedarikçi, tedarikçinin faturasının bir kısmının ödemesini, tedarikçi dışındaki bir kişi adına açılmış olan bir banka hesabına yapmamı istedi. Ne yapmalıyım?

Bu olağandışı talebi derhal Paris'teki Grup Finansman Departmanına bildirmeniz ve tavsiyelerini uygulamanız şarttır. 

 

4. Teleperformance Davraniş Kurallarinin Uygulatilmasi; Disiplin Önlemleri

Bu Davranış Kurallarını ihmal veya kasıtlı suistimal yoluyla ihlal etmeye kalkışan veya ihmal eden bütün Teleperformance çalışanları, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca idari tedbirler ve cezai yaptırımların yanı sıra çalışanı veya kurumsal bir sorumlusu olduğu şirketin İç Tüzüğünde belirtilen disiplin yaptırımları dâhil disiplin yaptırımlarına tabi tutulacaklardır. 

 

5. Etik Tardim Hatti ve İhbar Edenlerin Korunmasi

Teleperformance, her BİR bireyin Davranış Kurallarımız hakkındaki endişelerini ve görüşlerini dile getirebileceği ve bunların, yönetim tarafından dinleneceğinden emin olabileceği bir açıklık kültürünü teşvik etmektedir. Bu Davranış Kurallarının uygulanmasının ve bunlara uyulmasının sağlanmasından hepimiz sorumluyuz. Belirli uygulamalarla ilgili endişeleriniz olabileceğini ve bu Davranış Kurallarına uyduğunuzdan emin olmak için ve tavsiye ve rehberliğe ihtiyaç duyabileceğinizi anlıyoruz.

Bu Davranış Kurallarıyla ilgili herhangi bir konu hakkında rehberliğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen yöneticinize başvurunuz. Yöneticinizi bilgilendirmenin zorluklara neden olabileceğini düşünüyorsanız veya rapor edilen usulsüzlüğün uygun bir takip ile sonuçlanmayacağına inanıyorsanız, Etik Yardım Hattı olası ihlalleri bildirmenin bir diğer yöntemdir. Şüpheli davranışları bildirmenin çeşitli yolları bulunmaktadır:

 

  1. Aşağıdaki kişilerden birine başvurun:
  • Yerel Baş İnsan Kaynakları Sorumlunuz
  • Yerel Baş Hukuk Sorumlunuz
  • Bölgesel Veri Gizliliği Sorumlunuz
  • Ülkenizin İcra Kurulu Başkanı
  • Bölgenizin Bölgesel İcra Kurulu Başkanı

 

  1.  Etik Yardım Hattını kullanın: Teleperformance çalışanlarını iyi niyetle, makul ve özverili bir şekilde yanlış bir iş davranışı olduğuna inandıkları davranışlar meydana geldiğinde, meydana gelmekte veya meydana gelmek üzere olduğunda Etik Yardım Hattını kullanmaya teşvik ediyoruz. Etik Yardım Hattı aracılığıyla sunulan raporlar, Global Etik Yardım Hattı Politikasında belirtilen usullere uygun biçimde araştırılacaktır.

Etik Yardım Hattı Politikası ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine tabi olmak koşuluyla, yanlış iş davranışlarını iyi niyetle, makul ve özverili bir şekilde Etik Yardım Hattı üzerinden rapor eden hiçbir çalışana karşı herhangi bir misillemede bulunulmayacaktır. Etik Yardım Hattı üzerinden bir bildirimde bulunmuş olup da bunun üzerine kendisine misillemede bulunulmakta olduğuna inanan herhangi bir çalışan, bu durumu Etik Yardım Hattı üzerinden rapor etmelidir.

Raporlar, hukukun elverdiği ölçüde, gizlilik içinde ele alınacaktır.

Global Etik Yardım Hattı Politikası ve Global Etik Yardım Hattı ile ilgili bilgiler Grup intranetinde mevcuttur.