Etik Kurallarımız

Etik kuralların asıl amacı, kuralları, davranışları, hareketleri, tavırları ve çalışanlarımız, yetkililerimiz, servis sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri, toplumumuz (yaşadığımız, çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz bölgeler ve tüm dünya), medya, kamu idareleri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve hissedarlarımıza karşı benmsediğimiz iletişimi tanımlamaktadır. Çalışanlarımız, yetkililerimiz, servis sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri, toplumumuz, medya, kamu idareleri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve hissedarlarımız ile iletişimi artırırken, Teleperformance’ın topluma olumlu katkı sağladığından emin olmak için çalışanları, yetkilileri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri, müşterileri, müşterilerinin müşterileri, kolektif toplum, medya, kamu idareleri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve hissedarları da bu kuralları benimsemelidir.

Bu uygulama hakkındaki sorularınız için ilk olarak yöneticinizle iletişime geçerek yönlendirme talep edebilirsiniz. Yöneticinize ulaşamadığınız durumlarda başka bir yetkili ile iletişime geçiniz. Ayrıca tüm soru ve yorumlarınız için csr@teleperformance.com adresinden Kurumsal Sosyal sorumluluk Komitesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kültürümüz

Değerlerimiz genetik kodumuzdur

Değerlerimiz kurum kültürümüzün yapı taşlarıdır. Bu nedenle Teleperformance, tüm çalışanlarının kalpten bu değerleri benimsemesine ve izlemesine önemm verir.  Değerlermiz:

Kainat | DÜRÜSTLÜK   

Yaptığımı söyler, söylediğimi yaparım.

Sahici ve özgün olmayı ve değerlerimizi yaşamayı önemsiyoruz, çünkü bütün ilişkilerimizin temelini bunlar oluşturuyor.

 

 Toprak | SAYGI

İnsanlara karşı nazik ve anlayışlıyım. 

Saygının saygıyı getirdiğine inanıyor, her birimizin kattığı değerlerle büyüyoruz.

 

Metal | PROFESYONELLİK

Herşeyi ilk seferinde doğru yapıyorum.

Niteliklerimiz ve becerilerimizle etkileşimleri eşsiz deneyimlere dönüştürüyoruz.

 

Hava | YENİLİK

Yaratıyorum ve geliştiriyorum. 

Değişim, yelkenlerimizi şişiren bir rüzgardır; değişimi benimsiyor ve önemsiyoruz.

 

Ateş | BAĞLILIK

Tutkuluyum ve bağlıyım.

Taahhüttümüz eylemlerimizi başlatıyor, performansımıza yön veriyor ve işimizde başarılı olma tutkumuzu destekliyor.

Çeşitlilik

Çalışanlarımız arasındaki çeşitliliği anlamak, saygı duymak ve cesaretlendirmek, her bireyin kültürü, dini, politik görüşü ve diğer kişisel inanışları ile kendi olmasını desteklediğimiz anlamına gelmektedir. Çeşitliliğe karşı saygı duymak değerlerimizde ve tüm şirket yaklaşımlarımızda var.

Etik İlişkiler

Müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri, hissedarlarımız, çalışanlarımız, yükleniciler, satıcılar, rakipler ve kurumlarla olan tüm ilişkilerimizde pozisyon veya unvandan bağımsız olarak kişisel haysiyet, dürüstlük ve mahremiyete (resmi güvenlik politikalarında belirtilen durumlar hariç) saygı gösteririz.

Ayrımcılık, salâhiyetsizlik, tehdit ya da utandırıcı hareketler kabul edilemez.

Müşteri İlişkileri

Teleperformance’ın müşterileri ile iletişimi, saygı, şeffaflık ve derin işbirliğine dayanır. Değerlerimizin izinde hareket eder, mükemmel hizmet kalitesi anlayışımızla tam müşteri memnuniyeti için çalışırız. Teleperformance, müşterilerimizin iletmiş olduğu bilgilere değer verir ve  gizliliğini korur.

Teleperformance’ın başarısı, müşterilerimizi ve müşterilerimizin müşterilerini memnun eden kaliteli hizmet sunma becerisine dayanmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri konusunda çok hassasız ve müşterileri memnuniyetini ölçmek için yöntemler geliştirdik. Teleperformance tüm müşterilerine aynı iş standartlarında hizmet sunar.

Çalışan İlişkileri

Köken, cinsel eğilim, cinsiyet, ırk, yaş, din, sınıf ya da profesyonel dernek üyeliklerine bakılmaksızın Teleperformance herkese eşit kariyer fırsatları sunar. Teleperformance, bireysel gizliliği ve bütünlüğü gözeten bir ifade özgürlüğü sağlayan, sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratılmasına katkıda bulunur.  Tehdit ya da tacizin hiçbir türüne müsammaha gösterilmez. Farkındalık programları, sağlık ve spor aktiviteleri, stresten kurtulma programları aracılığıyla işyerinde sağlık ve güvenlik için koruma insiyatifleri sunar. Teleperformance Lokasyon Standartı emniyet ve güvenlik, aydınlatma ve akustik, coğrafi yakınlık ve uygulamalı yönetimi konularında ayrıntılı yol gösterir ve çalışan sağlığı için olması gereken çalışma alanları, ortak alanlar, eğitim, işe alım ve belirli serbest alanlar hakkında detaylı bilgiler içerir.

Teleperformance, her zaman güven ve bağlılığa dayalı, farklı hiyerarşik pozisyonlar arasında iletişimi teşvik eder, çalışan haklarına ve onların şirketle iletişimlerine saygı duyar, liderliği destekler ve geliştirir.

Teleperformance çalışanları kendi görev ve davranışlarının sorumluluğunun bilincindedir. Kendi ya da başkalarının çıkarları için pozisyonlarını ve şirket bilgilerini kullanmazlar. Bilgilerin gizliliğine ve güvenliğine saygı duyar ve korurlar. Paylaşımlı eğitim, işbirliği ve saydamlığı baz alan bir tutumla herkese eşit davranır, sınıf ayrımı yapmaksızın iş arkadaşları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları ve hissedarları ile iş etkileşimlerini samimi ve saygıdeğer kılarlar. Teleperformance çalışanları şirketin amacına kendilerini adayarak, bu amacı başarmak için iş birliği yapar ve prosedür, politika ve standarları yerine getirirler. 

Çalışanlarımızı nezaket, adalet ve bütünlüğe örnek teşkil etmeleri ve etik kuralları uygulamaları için destekleriz.

Bir Teleperformance çalışanı iseniz ve iş arkadaşlarınız ya da yöneticinizle olan iletişiminizin yukarıda bahsi geçen kurallar ile örtüşmediğini hissediyorsanız, lütfen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi ile (csr@teleperformance.com) iletişime geçiniz.

Yatırımcı ve Hissedar İlişkileri

Teleperformance, gerçek bilgilerin şeffaf, tutarlı ve eksiksiz iletişimine değer verir ve kanunlar tarafından müsaade edilen kapsamda şirket performansının ve aktivitelerinin gözlemlenmesini sağlar. Teleperformance, faaliyetlerine uygun ve yürürlükte olan yerel ve küresel yasalara uyum gösterir. 

Hissedarlarımızın güveni bizim için çok önemlidir ve her yıl taahhütlerimizi yerine getireceğimizin garantisini veriyoruz. Kurumsal ekibimiz, yürürlükteki tüm yönetim kurallarının zamanında yerine getirilmesini sağlar. Özellikle yönetim kurulu ve özel komitelerimizi oluşturan üyelerin bağımsızlığına ilişkin kurallara uyum gösterir.

Sektör ve Rakip İlişkileri

Teleperformance, sektör oyuncuları ve rakipleriyle iletişimini her zaman adil ve yasalara uygun etik kurallara göre sağlar. Saldırgan ve sahtekar tutumlara kesinlikle izin verilmez. 

Şirket ile ilgili bilgilerin sağlanması, ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve ifşası Teleperformance'nin üst yönetimi tarafından kesinlikle kontrol edilir. Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimizle kurduğumuz eşsiz letişim ve hizmet kalitemiz sayesinde rakiplerimizden farklılaşıyoruz.  Adil rekabet kurallarına saygı duyuyoruz.

İş ortağı ve Tedarikçi İlişkileri

Hizmet sağlayıcıların ve tedarikçilerin seçilmesi ve çalışılması, önceden belirlenmiş iç ve dış süreçler doğrultusunda teknik, profesyonel ve etik standartlara dayanmaktadır.

Teleperformance’ın hizmet sağlayıcılarıyla olan iletişimi, yıllarca sürecek işbirliğini hedefleyen etik prensipler ve yasalara uyumlu bir kılavuz rehberliğinde gerçekleşir. Uymakla yükümlü olduğumuz kurumsal sosyal sorumluluk kurallarımızı tedarikçilerimizin de benimsemesini sağlıyoruz.

Halkla İlişkiler

Kurumsal vatandaş kimliğini pekiştiren sosyal ve çevresel aksiyonlar aracılığıyla Teleperformance, toplumun ve vatandaşlık uygulamalarının gelişimini ve iyileştirilmesini sağlar. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi

İlgili politikaların geliştirilmesi ve yayılması, soruların cevaplanması, olası etik ihlallerinin araştırılması ve durdurulması, uyumluluğu en üst düzeye çıkarmak için aktif önlemler alınması Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesinin sorumluluğundadır. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitemize csr@teleperformance.com mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.