Teleperformance är en stor global aktör inom CRM-analys. Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ offshore så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Om CRM-analys

Teleperformance är världsledande inom företagsoptimerande CRM-analys. Vill ni ansluta till den växande mängd företag som tar hjälp av våra analysinsikter för att utveckla sin verksamhet?

Kontakta oss idag!

08-610 22 00

fredrik.sjoren@teleperformance.com

 

Vad innebär CRM-analys?

CRM-analys (Customer Relationship Management) är ett användbart och mycket populärt verktyg för insamling och analys av data. Verktyget ger välgrundade, relevanta och datadrivna insikter som bidrar till att företag – på ett effektivt sätt - kan identifiera utmaningar, möjligheter och behov i verksamheten. Detta ger i förlängningen företaget möjlighet att snabbare fatta strategiska beslut för utveckling och för att kunna optimera det som optimeras bör.

 

CRM-analys för olika syften

 

Många affärsområden kan dra stor nytta av CRM-analys och de analysresultat som den genererar. Några av dessa områden är:

 

Marknadsföring

 

CRM-analys kan vara kraftigt bidragande till förbättring och anpassning av företags marknadsföringsinsatser. Tack vare den ökade förståelse som den bidrar med ges företaget möjligheter att personanpassa sin kommunikation för deras specifika målgrupp. Verktygen ger bland annat en god inblick i kundernas interaktioner - exempelvis vid e-postmarknadsföring, inlägg på sociala medier eller kampanjer på den egna eller externa hemsidor. Insikterna bidrar till att företag enkelt kan justera och anpassa sin marknadsföring för att driva konverteringar och öka försäljningen.

 

Försäljning

 

Datadrivna insikter, genererade av CRM-analys, kan ha en stor positiv inverkan på ett företags försäljning. Detta eftersom de kan användas av företaget för att forma och optimera säljprocesser utifrån vad som faktiskt fungerar. Företaget kan bland annat få reda på:

 

  • Var i säljprocessen som kunder tenderar att ”hoppa av”
  • Vilka produkter eller tjänster som är mest lönsamma
  • Försäljningscykeln för olika kundsegment
  • Vilka tider - på dygnet, i veckan, i månaden eller på årsbasis - då lönsamheten i försäljningen är som störst

 

Säljteamet kan regelbundet förbättra sina processer tack vare de insikter som genereras av CRM-analysen.

 

Kundservice

 

Kundserviceprocesser kan noggrant och regelbundet undersökas med hjälp av CRM-analys. Den bidrar till att identifiera vilka metoder som tenderar att generera störst tillfredsställelse hos olika kundgrupper. Den kan också användas för att analysera feedback från kundundersökningar och för att sätta fingret på områden där verksamheten borde utvecklas – vare sig detta är inom kundservice eller i andra delar av företaget. I förlängningen kan CRM-analysen bidra till att företaget håller sig i framkant när det gäller att möta kundernas behov och därmed generera nöjdare kunder.

 

AI och CRM-analys

 

2020-talets AI-våg har gjort att många områden utvecklats i snabb takt och CRM-analys är inget undantag. Med hjälp av ny teknologi har denna typ av analys förbättrats kraftigt under de senaste åren. Idag är CRM-analyser självklara redskap för utveckling av många olika verksamheter och avdelningar på företag. Detta gäller för såväl stora som mindre företag. Inte minst tack vare de senaste årens snabba utveckling inom AI och maskininlärningsteknik.

 

CRM-analys och företagsstrategi

 

Företag som integrerar CRM-analys i sin strategi kan både förbättra relationerna med sina befintliga kunder och attrahera nya kunder och kundsegment. Det handlar om att skapa sig en djupare förståelse för vad kunderna behöver, vad de värdesätter och hur deras interaktioner ser ut. Dessa insikter används sedan för att förbättra de områden på företaget som behöver utvecklas.

 

Utveckling av företag och deras strategier är just vad vi på Teleperformance brinner för. Våra tjänster inom CRM-analys är våra främsta verktyg för att lyckas med just detta.

 

 

CRM-analys med Teleperformance

 

På Teleperformance är vi väl införstådda med vikten av att hålla jämna steg med en snabbt föränderlig digital samtid. För att lyckas i det nya dynamiska landskapet krävs att företag har förmågan att anpassa sig efter kundernas behov och förväntningar i större utsträckning än någonsin tidigare. Våra tjänster inom CRM-analys har tagits fram som ett resultat av denna verklighet.

 

Vi hjälper ert företag att förstå era kunder på ett djupare plan. Insikterna som vår heltäckande CRM-analys genererar bidrar till att ni kan bygga starkare band med målgruppen. Detta samtidigt som de datadrivna insikterna ger er möjlighet att optimera den egna verksamheten i olika led. Såhär går det till:

 

Insamling av data

 

På Teleperformance har tillgång till avancerade verktyg och tekniker för datainsamling i samband med CRM-analys. Dessa ger oss möjlighet att effektivt samla in stora mängder relevant kunddata från olika källor. Beroende på vad just ert bolag behöver så kan vi samla data om bland annat försäljnings- eller kundserviceprocesser, från sociala medier och interaktioner på hemsidan – eller om andra områden som är relevanta för er verksamhet och strategi. The sky is the limit!

 

Dataanalys

 

Vi använder avancerade analytiska metoder för att bearbeta och tolka data då vi genomför en CRM-analys. Våra verktyg genererar insikter som kan hjälpa ert företag att förstå era kunders beteenden och preferenser på en djupare nivå. Vi identifierar bland annat trender och mönster i den insamlade datan vilket vi sedan använder i nästa steg av arbetet.

 

Strategiska rekommendationer

 

Sist men inte minst. Baserat på insikterna från CRM-analysen ger vi på Teleperformance konkreta rekommendationer som kan förbättra er relation med era kunder. Vi hjälper gärna till att skräddarsy strategier för hur ni kan optimera centrala delar av verksamheten, däribland inom kundservice och försäljning.

 

Snacka CRM-analys med Teleperformance!

 

Kom ihåg: Goda kundrelationer utgör grunden i alla lyckade företag. Kundnöjdhet är den absolut största nyckeln till framgång och det gäller för bolag i alla storlekar och branscher. Nöjda kunder är just vad vi på Teleperformance – med hjälp av vårt högkompetenta team och våra verktyg inom CRM-analys - kan bidra till ökad lönsamhet ert företag.

 

 

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte om hur CRM-analys idag!

 

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta!