Teleperformance är en stor global aktör inom offshoring. Våra tjänster används av organisationer i olika storlekar och branscher från alla världens hörn. Om ni söker efter högkvalitativ offshore så har ni med andra ord hamnat helt rätt!

 
Fyll i vårt kontaktformulär för ett förutsättningslöst möte!

 

I consent to receive relevant industry news, analyst reports, white papers, case studies, and product information from TP. TP will never share or sell your information to third parties. See TP's Privacy Policy. Manage your communication preferences here.

Om Offshoring

Utvecklingen av lösningar som underlättar för verksamheter accelererar ständigt. En av de lösningar som vuxit kraftigt i popularitet under det senaste årtiondet är just offshoring. Idag har detta kommit att bli en av de mest solida och lönsamma tjänsterna för företag – inte minst för bolag som nyligen har startat upp sin verksamhet. Varje år väljer allt fler stora och små företag världen över att ta hjälp med offshore för att gynna verksamheten. 

Men vad är det egentligen? Detta ska vi bena ut!

 

Vad innebär offshoring?

Offshore innebär, i detta sammanhang, att ett företag placerar en arbetsprocess i ett annat land. Anledningarna till varför de väljer att göra så kan vara flera och dessa får vi anledning att komma tillbaka till längre ner i texten. I grund och botten handlar det om att på ett eller annat sätt effektivisera verksamheten och/eller öka lönsamheten.

 

Produktion och service

Man brukar tala om två olika typer av offshore. Den första handlar om lösningar för att placera produktion utomlands. Detta är mycket vanligt i och med att företag kan spara mycket pengar på de flesta moment kopplat till produktionsverksamheten.

Den andra typen av offshoring är den lösning som syftar till att placera service utomlands. Det är här som Teleperformance kommer in i bilden för många företag. Vi är ett av världens främsta företag när det gäller offshore-kundtjänst och annan typ av service. Våra lösningar används av bolag i varierande storlekar och branscher, och i länder runt om i hela världen.

Fyll i vårt kontaktformulär för att veta mer om Teleperformance offshoring!

 

Intern eller extern offshoring

Vissa företag som satsar på offshoring väljer att utföra förändringsarbetet internt. Det är dock betydligt vanligare att företag anlitar externa bolag som erbjuder den här typen av lösningar. Det senare kan nämligen underlätta på flera olika plan.

Till att börja med så slipper företaget i fråga satsa egna resurser på denna mycket stora förändring i bolaget. De kan istället lägga sitt krut och sin personal på att utveckla den egna verksamheten. En annan aspekt som gör extern offshoring så pass populär är det faktum att företaget faktiskt tar hjälp av de som vet bäst på området. Genom att lämna över ansvaret till ett professionellt offshore-bolag kan man räkna med en maximalt sömlös process. Detta gäller i alla fall för de företag som tar hjälp av Teleperformance!

 

Fördelar med offshore

Vi berörde vissa fördelar med offshoring i stycket innan och kommer nu att fortsätta på samma spår. I den här texten kommer vi dock att gå ännu djupare i de potentiellt stora vinster som bolag kan göra av att satsa på den här typen av lösning. 

Om du har några funderingar kring offshore för just ditt bolag är du välkommen att kontakta oss. Fyll i vårt kontaktformulär så ser vi till att återkoppla snarast!

 

Spara pengar

Det råder inga tvivel om att pengaspararaspekten av offshoring är en av de mest omnämnda. Detta är helt i sin ordning eftersom det också är en av de viktigaste anledningarna till varför företag satsar på lösningar av det här slaget.

 

Genom att placera sin service i ett land där kostnader är betydligt lägre dras utgifterna för företaget ner på flera sätt. Löner är ofta en av de mest signifikanta skillnaderna mellan västländer som Sverige och länder där offshore-verksamheter är vanliga – men det är inte allt. Oftast är de flesta kostnader kopplade till verksamheten – exempelvis skatt, förmåner och försäkringar av olika slag – betydligt lägre. Detsamma gäller kostnader för lokaler, kontorsmöbler, elektronik, kontorsmateriel och andra för verksamheten relevanta ”ting”.

 

Erbjud bäst service

Till syvende och sist handlar service om att erbjuda kunderna så god hjälp som möjligt. Vi har nämnt detta tidigare men det förtjänar utan tvekan att poängteras igen. Genom att anlita ett välrenommerat offshoring-bolag kan företaget förlita sig på att kundservicen kommer att bli professionell och tillgänglig.

Ofta kan man, tack vare lägre omkostnader, utvidga verksamheten och exempelvis erbjuda service 24 timmar om dygnet. Detta är särskilt vanligt för globala bolag med offshore-verksamheter i en rad olika tidszoner. Att kunna erbjuda kundservice under dygnets alla timmar för kunder i både Sverige, USA och Nya Zeeland sänder goda signaler till kunderna. Det bidrar ofta till att ett företag kan sticka ut i bruset bland konkurrenter.

Låt oss också poängtera kvalitetsgarantin som ofta kommer av att anlita professionella offshoring-bolag. All personal som representerar Teleperformance runt om på jorden genomgår omfattande utbildning inom service innan de påbörjar sin anställning. Detta innebär att vi kan garantera samma goda servicekvalitet alldeles oavsett: 1) vilket företaget vi representerar, 2) var på jorden servicen sker och 3) vilken enskild medarbetare som det handlar om.

 

Slutligen - Om offshoring

Det finns stora, och också potentiellt avgörande, vinster att göra för företag som satsar på offshore. Precis som med alla stora förändringar i bolag är det dock något som bör funderas över innan beslut fattas. Offshore är ofta ett mycket omfattande arbetet för ett företag, särskilt för de som satsar på att göra jobbet internt. Det kräver noggrant övervägande av fördelar och nackdelar, både ur en serviceaspekt men inte minst ur en ekonomisk sådan. Titta igenom företagets ekonomi och räkna på hur lösningen skulle vara till gagn för er.

Vi hoppas att denna text har gett just dig en klarare bild av vad offshoring innebär. Vi hoppas att mer kött på benen om ämnet har gjort att du kommit närmare att fatta ett beslut om vilken väg ditt bolag ska ta. Vi hoppas förstås också slutligen att ni - om ni fattar beslutet att anlita extern offshore - känner er trygga i att ta hjälp av oss på Teleperformance!

 

Fyll i vårt kontaktformulär och berätta!