Davraniş Kurallari

Teleperformance, şirketleri insan hakları, uluslararası çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini öne çıkarmak ve bu ilkeleri, kendi uygulamalarına entegre etmeyi taahhüt etmek suretiyle sosyal bakımdan sorumlu bir tutum benimsemeye teşvik etmek amacıyla başlatılmış bulunan bir Birleşmiş Milletler girişimi olan B.M. Küresel İlkeler Sözleşmesine (U.N. Global Compact) bağlıdır.

Etik Kurallarımız

Etik kuralların asıl amacı, kuralları, davranışları, hareketleri, tavırları ve çalışanlarımız, yetkililerimiz, servis sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri, toplumumuz (yaşadığımız, çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz bölgeler ve tüm dünya), medya, kamu idareleri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve hissedarlarımıza karşı benmsediğimiz iletişimi tanımlamaktadır.


Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Teleperformance, bir dizi entegre iş fonksiyonu, müşteri kanalı ve iletişim ortamı sağlar. Teleperformance en geniş iletişim ağına sahip çağrı merkezlerinden olan.

Eşit Fırsat Politikası

Bu Eşit İş Fırsatları Politikasının amacı, Teleperformance Group şirketlerinin (“Şirketler” veya bireysel olarak “Şirket”) eşit iş fırsatları, ayrımcılık yapmama, farklılık ve katılımve uygun olan yerde tüm adaylar ve çalışanlar için olumlu eylem programlarıyla çalışanlar için işte eşit ilerleme fırsatlarına olan bağlılıklarını gerçekleştiren politika ve uygulamaları temin edecek ana esasları sağlamaktır.


Veri Gizliliği Politikası

İşbu Politika (“Politika”) Teleperformance Grup’un, çalışanları, tedarikçileri, son kullanıcı müşterileri, iş ortakları, Kurumsal Müşterileri ve bunların müşterileri dahil olmak üzere tüm bireylerin Kişisel Verilerinin gizliliğini korumak ve bunlara saygı göstermek konusundaki güçlü kararlılığını ifade eder. Amacı, Grup ya da herhangi bir TP Firması, Kişisel Veri İşlediği esnada uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamaktır.

Global Sağlık ve Güvenlik Politikasi

İşyerinde Sağlık ve Güvenliğin (“H&S”) amacı, çalışanlarımızın yaptıkları iş tarafından zarar görme risklerini azaltmak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı yaratarak işle alakalı hastalıkları yok etmektir.


Teleperformance İnsan Hakları Beyanı

Birleşmiş Milletler Global Sözleşmesinde imzası bulunan Teleperformance, operasyonları ve iş aktiviteleri genelinde insan haklarına saygı duyar, destekler ve insan hakları ihlallerine suç ortaklığı etmekten kaçınır.

Tedarikçi Politikası

İşbu belgede bulunan tüm süreçler kılavuz niteliğinde olup herhangi bir sözleşme yükümlülüğü ya da hakkı oluşturma niyeti taşımamaktadır. Teleperformance, kendi politikalarını yorumlama ve uygun bulduğu takdirde süreçlerini çeşitlendirme hakkını saklı tutar ve yalnız kendi inisiyatifiyle bu belge hükümlerine yönelik değişiklik, istisna ya da sonlandırma işlemlerini dilediği anda, haber vermeden gerçekleştirebilir.